Đề thi thử môn toán 2020 GV Đặng Việt Hùng Số 12

Đề thi thử môn toán 2020 GV Đặng Việt Hùng Số 12

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử môn toán 2020 GV Đặng Việt Hùng Số 12

tại Tài Liệu Pro

Đầu trang

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Đề thi thử môn toán 2020 GV Đặng Việt Hùng Số 12

Cuối trang

Câu 14: Chọn đáp án D.

Ta có: .
Câu 15: Chọn đáp án B.
Ta có .
Câu 16: Chọn đáp án A.
PT đã cho .
Theo đề: .
Vì nên . Vậy PT đã cho có 5 nghiệm trên khoảng .
Câu 17: Chọn đáp án C.
Số cách chọn 3 người, là (cách chọn)
Câu 18: Chọn đáp án B.
Ta có:
Theo giả thiết suy ra: .
Vậy hệ số của trong khai triển là .
Câu 19: Chọn đáp án B.
Giả sử là số hạng thứ n của với . Ta có

. Do đó là số hạng thứ 7 của .
Câu 20: Chọn đáp án B.
Theo định nghĩa giới hạn hữu hạn của dãy số (SGK ĐS11-Chương 4) thì .
Câu 21: Chọn đáp án A.

Câu 22: Chọn đáp án A.
Phép tịnh tiến theo biến đường thẳng d thành chính nó khi vectơ cùng phương với vectơ chỉ phương của d. Mà d có VTCP .
Câu 23: Chọn đáp án B.

Xét hai mặt phẳng và .
Ta có: và .
Mà và .
Do đó .
Câu 24: Chọn đáp án C.

Hiện tại Đề thi thử môn toán 2020 GV Đặng Việt Hùng Số 12 chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >