Đề thi thử môn toán 2020 GV Đặng Việt Hùng Moon Số 2 có lời giải

Đề thi thử môn toán 2020 GV Đặng Việt Hùng Moon Số 2 có lời giải

Đề thi thử môn toán 2020 GV Đặng Việt Hùng Moon Số 2 có lời giải
Đánh giá

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử môn toán 2020 GV Đặng Việt Hùng Moon Số 2 có lời giải

tại Tài Liệu Pro

Đầu trang

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Đề thi thử môn toán 2020 GV Đặng Việt Hùng Moon Số 2 có lời giải

Cuối trang

Cách khác : Có thể thay a thử máy tính.
Câu 34: Chọn B.

Câu 35: Chọn A.

Giả sử là tiếp điểm
Hệ số góc của tiếp tuyến tại là:
Hệ số góc của đường thẳng d: là -2
Tiếp tuyến song song với đường thẳng d thì:

*TH1:
Phương trình tiếp tuyến: (loại)
*TH2:
Phương trình tiếp tuyến: (nhận)
Vậy phương trình tiếp tuyến cần tìm là:
Câu 36: Chọn D.

Ta có:

Bán kính của đường tròn ngoại tiếp của tam giác là:
Câu 37: Chọn B

Hiện tại Đề thi thử môn toán 2020 GV Đặng Việt Hùng Moon Số 2 có lời giải chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >