Đề thi thử môn toán 2020 Giáo Viên Thủ Khoa Số 6 đáp án chi tiết

Đề thi thử môn toán 2020 Giáo Viên Thủ Khoa Số 6 đáp án chi tiết

Đề thi thử môn toán 2020 Giáo Viên Thủ Khoa Số 6 đáp án chi tiết
Đánh giá

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử môn toán 2020 Giáo Viên Thủ Khoa Số 6 đáp án chi tiết

tại Tài Liệu Pro

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Đề thi thử môn toán 2020 Giáo Viên Thủ Khoa Số 6 đáp án chi tiết

Trích trong tài liệu

ĐÁNH GIÁ ĐỀ THI
+ Mức độ đề thi: Trung bình
+ Đánh giá sơ lược: kiến thức trong đề thi trải dài từ chương trình lớp 10 -11-12
¼ số câu trong lớp 10 số lượng khá nhiều so với 1 đề thi đại học
Vì nội dung chỉ đến kiến thức học kì 1 của 12
Nên câu hỏi tập trung nhiều ở lớp 11.
Tuy nhiên nội dung câu hỏi cơ bản nằm ở mức thông hiểu, nhận biết là chính
Đề thi không ít câu phân loại . dạng câu hỏi quen thuộc không có câu hỏi lạ đòi hỏi suy luận tính toán phức tạp .
Khả năng phân loại của đề không cao.

LỜI GIẢI CHI TIẾT
Câu 1: Chọn B.
Theo định lý sin trong tam giác, ta có
Câu 2: Chọn D.
– Hàm số có hệ số nên hàm số đồng biến trên đúng
– Tọa độ giao điểm là nghiệm của hệ phương trình cắt đồ thị hàm số tại điểm sai.
– Giao : cho giao tại điểm sai
Vậy sô các phát biểu đúng là 1.
Câu 3: Chọn C.
Xem số nghiệm của phương trình là số giao điểm của với đường thẳng
Đặt

Bảng xét dấu:

0

– 0 +

-2

Hiện tại Đề thi thử môn toán 2020 Giáo Viên Thủ Khoa Số 6 đáp án chi tiết chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >