Đề thi thử môn toán 2020 Giáo Viên Thủ Khoa Số 1 có lời giải

Đề thi thử môn toán 2020 Giáo Viên Thủ Khoa Số 1 có lời giải

Đề thi thử môn toán 2020 Giáo Viên Thủ Khoa Số 1 có lời giải
Đánh giá

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử môn toán 2020 Giáo Viên Thủ Khoa Số 1 có lời giải

tại Tài Liệu Pro

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

 

 

Đề thi thử môn toán 2020 Giáo Viên Thủ Khoa Số 1 có lời giải

Trích trong tài liệu

Câu 1: Cho với các cạnh AB = c , AC = b, BC = a . Gọi R , r , S lần lượt là bán kínhđường tròn ngoại tiếp, nội tiếp và diện tích của tam giác ABC . Trong các phát biểu sau,
phát biểu nào sai?
A.
B.
C.
D.
Câu 2: Cho hàm số có đồ thị là đường thẳng . Xét các phát biểu sau
: Hàm số đồng biến trên .
: Đường thẳng song song với đồ thị hàm số
: đường thẳng cắt trục tại
Số các phát biểu đúng là
A. 2. B. 0. C. 3. D. 1.
Câu 3: Số nghiệm của phương trình là:
A. 0. B. 4. C. 2. D. 3.
Câu 4: Cho hai mặt phẳng cắt nhau theo giao tuyến là đường thẳng d . Đường thẳng a song song với cả hai mặt phẳng . Khẳng định nào sau đây đúng?
A. trùng nhau B. chéo nhau C. song song D. cắt nhau
Câu 5: Cho hàm số có đạo hàm tại x0 là . Khẳng định nào sau đây sai?
A. . B. .
C. . D. .
Câu 6: Trong các phép biến đổi sau, phép biến đổi nào sai?
A. B.
C. D.
Câu 7: Cho hai tập hợp và . Khi đó tập hợp bằng
A. B. C. D.
Câu 8: bằng
A. 0 B. C. D. 2
Câu 9: Cho dãy số với . Khẳng định nào sau đây sai?
A. Số hạng thứ 9 của dãy số là B. Dãy số bị chặn
C. Dãy số là một dãy số giảm D. Số hạng thứ 10 của dãy số là
Câu 10: Trong mặt phẳng Oxy , đường thẳng . Vectơ nào sau đây là một vectơ pháp tuyến của đường thẳng ?
A. B. C. D.
Câu 11: Khẳng định nào sau đây đúng?
A. Hình lăng trụ đứng có đáy là một đa giác đều là hình lăng trụ đều.
B. Hình lăng trụ đứng là hình lăng trụ đều.
C. Hình lăng trụ có đáy là một đa giác đều là hình lăng trụ đều.
D. Hình lăng trụ tứ giác đều là hình lập phương.
Câu 12: Từ các chữ số 1;2;3;4;5;6;7;8;9 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có hai chữ số khác nhau?
A. B. C. D.
Câu 13: Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sau đây đúng?
A. B.

Hiện tại Đề thi thử môn toán 2020 Giáo Viên Thủ Khoa Số 1 có lời giải chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

 

lên đầu

Bài học tiếp theo >