• Đề thi thử môn Tiếng Anh 2020 Chuyên Hạ Long – Quảng Ninh – Lần 1

Đề thi thử môn Tiếng Anh 2020 Chuyên Hạ Long - Quảng Ninh - Lần 1

Bạn đang xem tài liệu: Đề thi thử môn Tiếng Anh 2020 Chuyên Hạ Long – Quảng Ninh – Lần 1 tại Tài Liệu Pro

Đề thi thử môn Tiếng Anh 2020 Chuyên Hạ Long – Quảng Ninh – Lần 1
Đánh giá

Học Giỏi Không Khó | Hướng dẫn Download | Nhận tài liệu hằng tuần miễn phí

Mẹo tìm Google:tên tài liệu muốn tìm + tailieupro.com

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuĐề thi thử môn Tiếng Anh 2020 Chuyên Hạ Long – Quảng Ninh – Lần 1 pdf

Trích trong tài liệu

m 12 to 14.
Question 12: My girlfriend and I drink sometimes coffee in the morning in a café near my school.
A. girlfriend B. drink sometimes C. in D. near my school
Question 13: The assumption that smoking has bad effects on our health have proved.
A. that B. effects C. on D. have proved
Question 14: Physics and mental exercise has been found to be beneficial for our brains, but scientists have now found it could also improve the learning ability of our children.
A. Physics B. has been C. it D. learning ability
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions from 15 to 16.
Question 15: They finished one project. They started working on the next.
A. Not until did they start working on the next project then they finished one.
B. Hardly had they finished one project when they started working on the next
C. Only if they had finished one project did they start working on the next.
D. Had they finished one project, they would have started working on the next.
Question 16: The proposal seemed like a good idea. The manager refused it.
A. Since the proposal seemed like a good idea, the manager refused it.
B. The manager refused the proposal though it seemed like a good idea.
C. The proposal didn’t seem like a good idea, so the manager didn’t accept it.
D. The manager didn’t like to proposal because it didn’t seem a good idea.
Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions from 17 to 24.
Newspapers can be traced back to 16th century Venice. In 1566, handwritten news sheets – called ‘avis’ or ‘gazette’ – filled with information on wars and politics in Europe were distributed weekly in Venice.

Similar news sheets soon started to appear in other European countrie

Hiện tại Đề thi thử môn Tiếng Anh 2020 Chuyên Hạ Long – Quảng Ninh – Lần 1 chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

pdf Đề thi thử môn Tiếng Anh 2020 Chuyên Hạ Long – Quảng Ninh – Lần 1 đã sẵn sàng để tải. Mong rằng các em sẽ sử dụng nó thật hiệu quả. Chúc các em học tập tốt! Nút Tải Ở Ngay Dưới

TÀI LIỆU CÙNG CHUYÊN ĐỀ

Giải chi tiết Đề thi thử môn Anh THPT Quốc Gia 2018 lần 1 – Cô Phan Diệu

Giải chi tiết Đề thi thử môn Anh THPT Quốc Gia 2018 – Cô Vũ Mai Phương

ĐỀ THI THỬ TIẾNG ANH 2018 – LỜI GIẢI CHI TIẾT

ĐỀ THI THỬ MÔN ANH 2018 SỐ 1 KEY HOC24H VN

ĐỀ THI THỬ TIẾNG ANH 2018 LẦN 1 TRƯỜNG THPT YÊN LẠC 2

ĐỀ THI THỬ TIẾNG ANH 2018 LẦN 1 TRƯỜNG THPT HÀN THUYÊN CÓ lời giải chi tiết

Hướng dẫn giải chi tiết đề thi thử Tiếng Anh 2018 – Moon

Lời giải chi tiết đề thi thử anh văn 2018

ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ ANH VĂN SỐ 10 2018

Đề luyện thi thptqg môn anh 2018 có đáp án chi tiết