Đề thi thử môn Sinh 2020 GV Phan Khắc Nghệ Moon số 2 có lời giải

Đề thi thử môn Sinh 2020 GV Phan Khắc Nghệ Moon số 2 có lời giải

Đề thi thử môn Sinh 2020 GV Phan Khắc Nghệ Moon số 2 có lời giải
Đánh giá

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử môn Sinh 2020 GV Phan Khắc Nghệ Moon số 2 có lời giải

tại Tài Liệu Pro

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuĐề thi thử môn Sinh 2020 GV Phan Khắc Nghệ Moon số 2 có lời giải pdf

Download ngay

dạng túi.
Câu 13: Tỉ lệ cá thể dị hợp ngày càng giảm, tỉ lệ đồng hợp tử trong quần thể ngày càng tăng và quần thể phân hóa thành các dòng thuần khác nhau được biểu hiện rõ rệt nhất ở:
A. Quần thể giao phối có lựa chọn B. Quần thể tự phối và quần thể ngẫu phối.
C. Quần thể tự thụ phấn nghiêm ngặt D. Quần thể ngẫu phối
Câu 14: Trong số các thành phần hóa học của tế bào chỉ ra dưới đây, những thành phần nào được cấu tạo theo nguyên tắc đa phân?
A. Protein, lipid và tinh bột B. ADN, ARN, Protein và Polysaccharide
C. Protein, ADN và glucose D. Axit amin, lipid và ADN
MỨC ĐỘ THÔNG HIỂU
Câu 15. Ở sinh vật nhân sơ, trong quá trình tổng hợp protein từ một phân tử mARN có thể hình thành cấu trúc gọi là polyribosome. Nhận định chính xác nhất khi nói về vai trò của polyribosome:
A. Làm tăng năng suất tổng hợp các protein cùng loại trong một đơn vị thời gian
B. Đảm bảo cho quá trình dịch mã diễn ra liên tục từ thế hệ tế bào này sang thế hệ tế bào khác.
C. Tăng số lượng các protein khác loại trong một đơn vị thời gian mà các ribosome có thể tổng hợp.
D. Tăng năng suất tổng hợp các loại protein khác nhau phục vụ cho các hoạt động sống của tế bào.
Câu 16. Nếu trên vùng mã hóa của gen xảy ra một đột biến thay thế cặp nucleotide này thành cặp nucleotide khác không dẫn đến tạo bộ ba kết thúc, hậu quả của đột biến này sẽ dẫn đến:
A. Thay đổi toàn bộ các phân tử axit amin trên chuỗi polypeptide mà gen đó mã hóa.
B. Thay đổi 3 axit amin liền kề do bộ ba mã hóa đó chi phối.
C. Thay đổi một axit amin hoặc đôi khi là không thay đổi axit amin nào.
D. Thay đổi toàn bộ trình tự axit amin dẫn đến thay đổi cấu trúc các bậc của protein và protein mất chức
năng.
Câu 17: Bệnh mù màu hay bệnh máu khó đông gây ra bởi một alen lặn của một locus gen nằm trên NST X không có alen tương ứng trên NST Y. Các căn bệnh này thường gặp với tỷ lệ cao hơn ở nam giới so với nữ giới. Có thể giải t

Hiện tại Đề thi thử môn Sinh 2020 GV Phan Khắc Nghệ Moon số 2 có lời giải chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >