Đề thi thử môn Sinh 2020 GV Đinh Đức Hiền Hocmai số 12

Đề thi thử môn Sinh 2020 GV Đinh Đức Hiền Hocmai số 12

Đề thi thử môn Sinh 2020 GV Đinh Đức Hiền Hocmai số 12
Đánh giá

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử môn Sinh 2020 GV Đinh Đức Hiền Hocmai số 12

tại Tài Liệu Pro

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuĐề thi thử môn Sinh 2020 GV Đinh Đức Hiền Hocmai số 12 pdf

Download ngay

để tránh làm tổn thương.
D. Áp lực máu trong mao mạch rất nhỏ nên vận tốc máu trong mao mạch rất chậm.
Câu 14. Về mặt lí thuyết, tất cả các cơ thể dưới đây khi giảm phân không có trao đổi chéo đều tạo ra 2 loại giao tử với tỉ lệ ngang nhau, ngoại trừ một trường hợp, đó là:
A. Ab/ab B. ABD/abd C. AbD/aBd D. AB/AB
MỨC ĐỘ THÔNG HIỂU
Câu 15. Trong một lần nguyên phân của một tế bào ở thể lưỡng bội, một nhiễm sắc thể của cặp số 5 và

một nhiễm sắc thể của cặp số 9 không phân li, các nhiễm sắc thể khác phân li bình thường. Kết quả của quá trình này có thể tạo ra các tế bào con có bộ nhiễm sắc thể là:
A. 2n + 1 – 1 và 2n – 2 – 1 hoặc 2n + 2 + 1 và 2n – 1 + 1.
B. 2n + 1 + 1 và 2n – 1 – 1 hoặc 2n + 1 – 1 và 2n – 1 + 1.
C. 2n + 2 và 2n – 2 hoặc 2n + 1 + 1 và 2n – 1 – 1.
D. 2n + 1 + 1 và 2n – 2 hoặc 2n + 2 và 2n – 1 – 1.

Câu 16. Ở một cơ thể thực vật có kiểu gen

Aa BD
bd

, người ta tiến hành khảo sát quá trình giảm phân hình

thành giao tử của 2000 tế bào sinh tinh trùng và nhận thấy có 36% số tế bào có hiện tượng tiếp hợp trao đổi chéo dẫn đến sự hoán vị giữa B và b. Tần số hoán vị và tỷ lệ giao tử nào dưới đây là phù hợp với các mô tả này?
A. 36% và giao tử A BD chiếm 16% B. 18% và giao tử a bD chiếm 16%
C. 18% và giao tử A bd chiếm 20,5% D. 18% và có 3280 giao tử a bd
Câu 17. Phương pháp tạo giống mới bằng kỹ thuật gây đột biến thực nghiệm thường được áp dụng trên
đối tượng vi sinh vật hoặc cây trồng mà ít áp dụng trên đối tượng động vật vì:
A. Động vật là sinh vật bậc cao hơn và thích nghi hơn so với thực vật nên dễ bị biến đổi thành nhiều dạng đột biến không mong muốn.
B. Động vật có hệ thần kinh phát triển và cơ chế xác định giới tính bằng cặp nhiễm sắc thể giới tính, tác nhân gây đột biến thường ảnh hưởng đến sức sống và khả năng sinh sản của động vật nên ít được áp dụng.
C. Động vật có hệ sinh dục nằm sâu trong cơ thể do đó không c

Hiện tại Đề thi thử môn Sinh 2020 GV Đinh Đức Hiền Hocmai số 12 chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >