Đề thi thử môn Lý 2020 Megabook số 2 có lời giải

Đề thi thử môn Lý 2020 Megabook số 2 có lời giải

Đề thi thử môn Lý 2020 Megabook số 2 có lời giải
Đánh giá

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử môn Lý 2020 Megabook số 2 có lời giải

tại Tài Liệu Pro

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuĐề thi thử môn Lý 2020 Megabook số 2 có lời giải pdf

Download ngay


C 19-D 20-A
21-A 22-A 23-B 24-B 25-A 26-B 27-B 28-A 29-D 30-A
31- C 32- D 33- A 34-D 35-A 36- B 37- C 38- D 39- C 40- D

10X YOURMARK – ĐỘT PHÁ ĐIỂM SỐ GIAI ĐOẠN CU ỐI
ĐỀ THI THỬ MÔN LÝ 2020 S Ố 8
SỞ NAM ĐỊNH LẦN 1

Cho biết: Gia tốc trọng trường g = 10m/s2; độ lớn điện tích nguyên tố e = 1,6.10−19 C; tốc độ ánh sáng trong chân không e = 3.108 m/s; số Avôgadrô NA = 6,022.1023 mol−1; 1 u = 931,5 MeV/c2.
Câu 1. Âm sắc của âm là một đặc trưng sinh lí tương ứng với đặc trưng vật lí nào dưới đây của âm?
A. Tần số. B. Đồ thị dao động. C. Mức cường độ. D. Cường độ.
Câu 2. Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình x = 6cos(4πt + π/2) cm. Biên độ dao động của chất điểm là
A. 4 cm. B. 2 cm. C. 6 cm. D. 10 cm.
Câu 3. Đặt một điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch chỉ có điện trở thì cường độ dòng điện
A. trong mạch cùng pha với điện áp hai đầu đoạn mạch.
B. trong mạch trễ pha π/2 so với điện áp hai đầu đoạn mạch.
C. hiệu dụng phụ thuộc vào tần số của điện áp.
D. trong mạch sớm pha π/2 so với điện áp hai đầu đoạn mạch.
Câu 4. Khi chất điểm dao động điều hòa chuyển động từ vị trí biên về vị trí cân bằng thì
A. động năng giảm dần, thế năng tăng dần. B. động năng tăng dần, thế năng tăng dần.
C. động năng tăng dần, thế năng giảm dần. D. động năng giảm dần, thế năng giảm dần
Câu 5. Khi có sóng dừng trên một sợi dây, khoảng cách giữa một nút và một bụng liên tiếp bằng
A. nửa bước sóng. B. một bước sóng.
C. một phần tư bước sóng. D. hai bước sóng.
Câu 6. Một dòng điện xoay chiều có biểu thức i = 2cos100πt A. Pha ban đầu của dòng điện tại thời điểm t

A. 50πt. B. 0. C. 70πt. D. 100πt.
Câu 7. Con lắc lò xo gồm vật nặng có khối lượng m, lò xo có độ cứng k. Con lắc dao động điều hòa với tần số góc là

A.  2 B.  C.  D. 

Câu 8. Ban đầu, người ta kéo vật nhỏ của con lắc đơn lệch khỏi vị trí cân bằng một góc nhỏ rồi thả nhẹ ch

Hiện tại Đề thi thử môn Lý 2020 Megabook số 2 có lời giải chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >