Đề thi thử môn Lý 2020 GV Đỗ Ngọc Hà Hocmai Số 2 có lời giải

Đề thi thử môn Lý 2020 GV Đỗ Ngọc Hà Hocmai Số 2 có lời giải

Đề thi thử môn Lý 2020 GV Đỗ Ngọc Hà Hocmai Số 2 có lời giải
Đánh giá

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử môn Lý 2020 GV Đỗ Ngọc Hà Hocmai Số 2 có lời giải

tại Tài Liệu Pro

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuĐề thi thử môn Lý 2020 GV Đỗ Ngọc Hà Hocmai Số 2 có lời giải pdf

Download ngay


ực tương tác điện giữa chúng là 4F , thì khoảng cách hai điện tích đó là

A. 3r.

B. r . 2

C. 2r.

D. r . 3

Câu 2. Cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp của một máy biến áp lí tưởng có vòng dây lần lượt là

N1  5000 vòng và

N2  250 vòng. Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U1  110 V vào hai đầu cuộn sơ cấp thì điện áp

hiệu dụng giữa hai đầu cuộn thứ cấp để hở là U2

có giá trị là:

A. 5,5 V. B. 55 V. C. 2200 V. D. 220 V.
Câu 3. Một sóng vơ hình sin truyền theo trục Ox . Phương trình dao động của một phân tử trên Ox là
u  2 cos 2 t cm, t tính bằng giây. Chu kì dao động của một chất điểm trên trục Ox là:
A. 2 s. B. 1 s. C. 0,5 s. D.  s.
Câu 4. Nhiên liệu phân hạch khi hấp thụ một nơtron chậm, thường dùng trong các lò phản ứng hạt nhân là:

A. 239U .

B. 234U .

C. 235U .

D. 238U .

Câu 5. Âm sắc của âm là một đặc trưng sinh lí của âm gắn liền với
A. Đồ thị dao động âm. B. Mức cường độ âm. C. Tần số. D. Cường độ.
Câu 6. Lần lượt chiếu các ánh sáng đơn sắc: đỏ, tím, lam và vàng vào một chất huỳnh quang thì có một trường hợp chất huỳnh quang này không phát quang. Ánh sáng kích thích không gây ra hiện tượng phát quang này là ánh sáng
A. Vàng. B. Chàm. C. Cam. D. Đỏ.
Câu 7. Tia Rơnghen được ứng dụng trong máy “chiếu, chụp X quang” là dựa vào tính chất nào sau đây”
A. Có tác dụng nhiệt. B. Hủy diệt tế bào.
C. Làm ion hóa không khí. D. Có khả năng đâm xuyên mạnh.

Câu 8. Một vật dao động điều hòa theo phương trình
là:

x  A cost    ( A  0 ,   0 ). Biên độ của dao động

A. t . B. Φ. C. cost    . D. A .
Câu 9. Tia nào sau đây không là tia phóng xạ?
A. Tia   . B. Tia  . C. Tia X. D. Tia  .

Câu 10. Cường độ dòng điện i

 2cos 100 t    A có giá trị hiệu dụng là:

 4 
 
A. A B. 100 A C. 2 A D. 2 A
Câu 11. Một con lắc lò xo có độ cứng k dao động điều hò

Hiện tại Đề thi thử môn Lý 2020 GV Đỗ Ngọc Hà Hocmai Số 2 có lời giải chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >