Đề thi thử môn Lý 2020 GV Đặng Việt Hùng Moon số 2 có lời giải

Đề thi thử môn Lý 2020 GV Đặng Việt Hùng Moon số 2 có lời giải

Đề thi thử môn Lý 2020 GV Đặng Việt Hùng Moon số 2 có lời giải
5/5 1 vote

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử môn Lý 2020 GV Đặng Việt Hùng Moon số 2 có lời giải

tại Tài Liệu Pro

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuĐề thi thử môn Lý 2020 GV Đặng Việt Hùng Moon số 2 có lời giải pdf

Download ngay


của con lắc mới bằng

A. T/2 B.

C. T

D. 2T

Câu 5: Năng lượng từ trường trong cuộn dây có độ tự cảm L, cường độ dòng điện I chạy qua xác định theo công thức nào sau đây ?

A. W  1 LI2
2

B. W  LI2

C. W = 2LI2 D. W 

2LI2

Câu 6: Số electron chạy qua tiết diện thắng của một đoạn dây dẫn bằng kim loại trong 20 s dưới tác dụng của lực điện trường là 5.1019. Cường độ dòng điện chạy trong đoạn dây đó bằng
A. 0,4 A B. 4 A C. 5 A D. 0,5 A
Câu 7: Góc tới và góc khúc xạ của một tia sáng truyền qua hai môi trường trong suốt lần lượt là 300 và 450.
Chiết suất tỉ đổi của môi trường chứa tia khúc xạ và môi trường chứa tia tới bằng

A. 2 B.
2

C. 1 14

D. 2

Câu 8: Chiếu xiên một chùm sáng hẹp gồm hai ánh sáng đơn sắc là vàng và chàm từ không khí tới mặt nước thì
A. tia khúc xạ chỉ là ánh sáng vàng, còn tia sáng chàm bị phản xạ toàn phần
B. so với phương tia tới, tia khúc xạ chàm bị lệch ít hơn tia khúc xạ vàng

C. chùm sáng bị phản xạ toàn phần
D. so với phương tia tới, tia khúc xạ vàng bị lệch ít hơn tia khúc xạ chàm
Câu 9: Cường độ dòng điện tức thời luôn luôn trễ pha so với điện áp xoay chiều ở hai đầu đoạn mạch khi đoạn mạch
A. gồm điện trở thuần R và tụ điện C mắc nối tiếp B. gồm điện trở R và cuộn cảm L mắc nối tiếp
C. gồm cuộn cảm L và tụ điện C mắc nối tiếp D. chỉ có tụ điện C
Câu 10: Chất nào dưới đây bị nung nóng phát ra quang phổ vạch phát xạ ?
A. Chất lỏng B. Chất khí có áp suất cao
C. Chất khí có áp suất thấp D. Chất rắn


Câu 11: Trong máy phát điện xoay chiều một pha, từ trường quay có véc tơ B
cấu tạo bởi 12 cặp cực bắc − nam quay với tốc độ là

quay 600 vòng/phút. Rôto

A. 60 vòng/phút B. 120 vòng/phút C. 50 vòng/phút D. 100 vòng/phút
Câu 12: Trên bóng đèn sợi đốt có ghi 220 V − 100 W. Coi điện trở đèn không phụ thuộc nhiệt độ. Điện trở bóng đèn là
A. 440 Ω B. 242 Ω C. 121 Ω D. 484

Hiện tại Đề thi thử môn Lý 2020 GV Đặng Việt Hùng Moon số 2 có lời giải chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >