Đề thi thử môn Lý 2020 CCBOOK Số 22

Đề thi thử môn Lý 2020 CCBOOK Số 22

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử môn Lý 2020 CCBOOK Số 22

tại Tài Liệu Pro

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuĐề thi thử môn Lý 2020 CCBOOK Số 22 pdf

Download ngay


ánh sáng trong chân không e = 3.108 m/s; số Avôgadrô NA = 6,022.1023 mol−1; 1 u = 931,5 MeV/c2.

ĐỀ THI GỒM 40 CÂU (TỪ CÂU 1 ĐẾN CÂU 40) DÀNH CHO TẤT CẢ THÍ SINH
Câu 1: Giới hạn quang điện của Cs là 6600A0. Công thoát của Cs bằng
A. 3,74 eV. B. 2,14 eV. C. 1,52 eV. D. 1,88 eV.
Câu 2: Pin quang điện (còn gọi là pin Mặt Trời) là nguồn điện chạy bằng năng lượng ánh sáng. Nó biến đổi trực tiếp quang năng thành
A. điện năng. B. cơ năng. C. nhiệt năng. D. hóa năng. Câu 3: Một ngọn đèn phát ra ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,6 μm sẽ phát ra bao nhiêu phôtôn trong 1 s, khi công suất phát xạ của đèn là 10 W ?
A. 1,2.1019. B. 6.1019. C. 4,5.1019. D. 3.1019 .
Câu 4: Cho phản ứng hạt nhân 1 n 235 U 94 Sr  X  21 n . Hạt nhân X có cấu tạo gồm
0 92 38 0
A. 54 prôtôn và 86 nơtron. C. 86 prôtôn và 140 nơtron.
B. 86 prôton và 54 nơtron. D. 54 prôtôn và 140 nơtron.
Câu 5: Chọn phát biểu sai?
A. Tia tử ngoại bị nước và thủy tinh hấp thụ mạnh.
B. Tia hồng ngoại có thể biến điệu được như sóng điện từ cao tần.
C. Tia X do các vật bị nung nóng trên 20000C phát ra.
D. Tia hồng ngoại, tia tử ngoại và tia X không bị lệch khi đi trong điện trường hoặc từ trường.
Câu 6: Phát biểu nào sau đây là không đúng?
A. Các chất rắn, lỏng và khí đều có thể cho được quang phổ hấp thụ.
B. Các nguyên tố hóa học khác nhau khi ở cùng nhiệt độ cho quang phổ vạch giống nhau.
C. Ứng dụng của quang phổ liên tục là đo nhiệt độ của những vật nóng sáng ở xa.
D. Trong quang phổ vạch của nguyên tử hiđrô ở vùng ánh sáng nhìn thấy có bốn vạch màu.
Câu 7: Một con lắc lò xo dao động điều hòa với phương trình x = Acos10πt. Thế năng của vật biến thiên tuần hoàn với chu kì bằng
A. 0,05 s. B. 10 s. C. 0,2 s. D. 0,1 s.
Câu 8: Hiệu điện

Hiện tại Đề thi thử môn Lý 2020 CCBOOK Số 22 chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >