Đề thi thử môn Lịch Sử 2020 Megabook số 7 đáp án chi tiết

Đề thi thử môn Lịch Sử 2020 Megabook số 7 đáp án chi tiết

Đề thi thử môn Lịch Sử 2020 Megabook số 7 đáp án chi tiết
Đánh giá

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử môn Lịch Sử 2020 Megabook số 7 đáp án chi tiết

tại Tài Liệu Pro

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuĐề thi thử môn Lịch Sử 2020 Megabook số 7 đáp án chi tiết pdf

Download ngay

Plây-Cu, Luôngphabang
Câu 37 : Sau đại thắng mùa xuân 1975, nhiệm vụ cấp thiết hàng đầu của nước ta là gì ?
A. Mở rộng quan hệ giao lưu với các nước
B. Ổn định tình hình chính trị – xã hội ở miền Nam
C. Thống nhất đất nước về mặt nhà nước
D. Khắc phục hậu quả chiến tranh và khôi phục kinh tế.
Câu 38 : Quốc tế Cộng sản công nhận Đảng Cộng Sản Đông Dương là một bộ phận độc lập, trực thuộc từ sau?
A. phong trào 1939-1945 B. Phong trào 1930-1931
C. phong trào 1932-1935 D. phong trào 1936-1939
Câu 39 : Bài học về lãnh đạo quần chúng của Đảng ta trong đấu tranh công khai hợp pháp thể hiện rõ trong phong trào cách mạng:
A. 1939 – 1945 B. 1936 – 1939
C. 1930 – 1931 D. 1932 – 1935
Câu 40 : Sự phát triển “thần kì của Nhật Bản” được biểu hiện rõ nhất ở điểm nào?
A. Từ thập niên 70 (thế kỉ XX), Nhật Bản trở thành một trong ba trung tâm kinh tế tài chính của thế giới tư bản (Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản). B. Từ nước chiến bại, hết sức khó khăn thiếu thốn, Nhật Bản vươn lên thành siêu cường kinh tế.
C. Năm 1968, tổng sản phẩm quốc dân đứng hàng thứ hai trên thế giới sau Mĩ (Nhật 183 tỉ USD, Mĩ 830 tỉ USD). D. Trong khoảng hơn 20 năm (1950 – 1973), tổng sản phẩm quổc dân của Nhật Bản tăng 20 lần.

ĐỀ THI THỬ 5

THI THỬ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2020
Bài thi: Khoa học xã hội; Môn: Lịch sử
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề
Câu 1. Với chiến thắng của phong trào “Đồng Khởi”, quân và dân miền Nam đã làm phá sản chiến lược chiến tranh nào của Mĩ?
A. “Chiến tranhcụcbộ” B. “Chiến tranh đặcbiệt”
C. “Việt Nam hóachiếntranh” D. “Chiến tranh đơnphương”
Câu 2.Thành tựu quan trọng nhất của Liên Xô trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội là:
A. Phóng thành công tàu vũ trụ bay vòng quanhtráiđất B. Phóng thành công vệ tinh nhântạo
C. Trở thành cường quốc công nghiệp lớn thứ haithếgi

Hiện tại Đề thi thử môn Lịch Sử 2020 Megabook số 7 đáp án chi tiết chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >