Đề thi thử môn Lịch Sử 2020 Megabook số 2 có lời giải

Đề thi thử môn Lịch Sử 2020 Megabook số 2 có lời giải

Đề thi thử môn Lịch Sử 2020 Megabook số 2 có lời giải
Đánh giá

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử môn Lịch Sử 2020 Megabook số 2 có lời giải

tại Tài Liệu Pro

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuĐề thi thử môn Lịch Sử 2020 Megabook số 2 có lời giải pdf

Download ngay

ay mặt những người yêu nước gửi bản yêu sách đòi quyền lợi cho nhân dân An Nam
C. Sau khi dự Đại Hội Tua
D. Rời Pháp đến Liên Xô
Câu 7 : Ý nghĩa nào sau đây không nằm trong thắng lợi của cuộc tổng tiến công chiến lược 1972?
A. Mở ra bước ngoặt của cuộc kháng chiến chống Mỹ.
B. Giáng một đòn mạnh vào quân ngụy và quốc sách ”bình định” của Việt Nam hóa chiến tranh.
C. Buộc Mỹ ngừng ném bom bắn phá miền bắc 12 ngày đêm
D. Buộc Mỹ tuyên bố” Mỹ hóa” trở lại chiến tranh xâm lược, thừa nhận sự thất bại của Mỹ trong chiến lược”Việt nam hóa chiến tranh”.
Câu 8 : Kết qua lớn nhất của phong trào “Đồng khởi” là gì?
A. Phá vở từng mảng lớn bộ máy cai trị của địch.
B. Lực lượng vũ trang được hình thành và phát triển, lực lượng chính trị được tập hợp đông đảo
C. Ủy ban nhân dân tự quản tịch thu ruộng đất của bọn địa chủ chia cho dân cày nghèo
D. Sự ra đời của Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam (20 – 12 – 1960)
Câu 9 : Hội nghị nào đã xác định hình thái khởi nghĩa của cách mạng tháng Tám là đi từ khởi nghĩa từng phần lên tổng khởi nghĩa?
A. Hội nghị BCH trung ương Đảng tháng 08/1945 B. Hội nghị quân sự Bắc kì tháng 04/1945.
C. Hội nghị BCH trung ương Đảng tháng 11/1939. D. Hội nghị BCH trung ương Đảng tháng 05/1941
Câu 10 : Sự kiện nào chứng tỏ rằng đã đến lúc chiến tranh lạnh bao trùm cả thế giới?
A. Sự ra đời của khối quân sự NATO và Tổ chức Hiệp ước Vác-sa-va.
B. Mĩ thông qua “Kế hoạch Mác-san”.
C. “Kế hoạch Mác-san” và sự ra đời của khối quân sự NATO.
D. Sự ra đời và hoạt động của Tổ chức Hiệp ước Vác-sa-va
Câu 11 : Từ năm 1946 – 1950, Liên Xô đã đạt được thắng lợi to lớn gì trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội?
A. Hoàn thành thắng lợi kế hoạch 5 năm khôi phục kinh tế.
B. Phóng thành cồng vệ tinh nhân tạo trái đất
C. Xây dựng cơ sở vật chất – kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội
D. Thành lập Liên bang cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết
Câu

Hiện tại Đề thi thử môn Lịch Sử 2020 Megabook số 2 có lời giải chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >