Đề thi thử môn Lịch Sử 2020 Đề khởi động – Megabook

Đề thi thử môn Lịch Sử 2020 Đề khởi động - Megabook

Đề thi thử môn Lịch Sử 2020 Đề khởi động – Megabook
Đánh giá

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử môn Lịch Sử 2020 Đề khởi động – Megabook

tại Tài Liệu Pro

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuĐề thi thử môn Lịch Sử 2020 Đề khởi động – Megabook pdf

Download ngay

ật Bản, Ma Cao,HànQuốc D. Hồng Kông, Hàn Quốc, ĐàiLoan
Câu 30.Nguyên nhân có tính chất quyết định nhất đưa đến thắng lợi trong cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta?
A. Nhân dân ta có truyền thống yêu nước nồng nàn B. Sự quyết tâm đồng lòng của quân và dân ta
C.Có sự giúp đỡ của các nước xã hội chủ nghĩa anh em và tinh thần đoàn kết chiến đấu của nhân dân ba nước Đông Dương D. Sự lãnh đạo đúng đắn củaĐảng
Câu 31.Lịch sử thế giới ghi nhận năm 1960 là “năm châu Phi”vì:
A. Có 17 nước châu Phi được trao trảđộc lập B. Cả châu Phi giành được độc lập
C. ChếđộphânbiệtchủngtộcởchâuPhibịxóabỏ D.PhongtràođấutranhởBắcPhipháttriểnmạnhCâu 32. Sự kiện nào sau đây diễn ra đã khiến Mĩ phải chấp nhận đàm phán, thương lượng để bàn về vấn đề chấm dứt chiến tranh ở ViệtNam?
A. Chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứnhất
B. Chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứhai
C. Cuộc tập kích chiến lược Tết Mậu Thân1968
D. Cuộc tập kích bằng máy bay B52 vào Hà Nội, Hải Phòng cuối năm1972
Câu 33.So với phong trào cách mạng 1930 – 1931, điểm khác biệt về phương pháp đấu tranh của thời kì 1936 – 1939 là sự kết hợp đấu tranh giữa:
A. Chính trị và đấu tranhvũtrang B. Nghị trường và đấu tranh trên mặttrận
C. Công khai và nửacôngkhai D. Ngoại giao với vận động quầnchúng
Câu 34.Ý nào sau đây không phản ánh đúng âm mưu và thủ đoạn của Mĩ trong chiến lược “Chiến tranh cục bộ” ở miền Nam?
A. Nhanh chóng tạo ưu thế mới về binh lực và hỏa lực có thể áp đảo quân ta bằng các cuộc hành quân “tìm,diệt”
B. Cốgiànhlạithếchủđộngtrênchiếntrường,đẩytavềthếphòngngự,phảiphântánnhỏhoặcrútvềbiêngiới
C. Mở các cuộc hành quân “tìm, diệt” và “bình định” vào các vùng giải phóng củata
D. Tiến hành dồn dân, lập “ấp chiến lược” và coi đây là “xương sống” của chiếnlược
Câu 35.Trước xu thế mới trong quan hệ quốc tế thế kỉ XXI, Việt Nam có được thuận lợi gì?
A. Ứng dụng các thành tựu khoa học – kĩ thuật và

Hiện tại Đề thi thử môn Lịch Sử 2020 Đề khởi động – Megabook chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >