Đề thi thử môn Lịch Sử 2020 CCBOOK Số 7 đáp án chi tiết

Đề thi thử môn Lịch Sử 2020 CCBOOK Số 7 đáp án chi tiết

Đề thi thử môn Lịch Sử 2020 CCBOOK Số 7 đáp án chi tiết
Đánh giá

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử môn Lịch Sử 2020 CCBOOK Số 7 đáp án chi tiết

tại Tài Liệu Pro

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuĐề thi thử môn Lịch Sử 2020 CCBOOK Số 7 đáp án chi tiết pdf

Download ngay

———————
———– HẾT ———-

Mã đề Câu Đáp án
132 1 A
132 2 B
132 3 B
132 4 D
132 5 A
132 6 A
132 7 A
132 8 B
132 9 A
132 10 C
132 11 C
132 12 D
132 13 D
132 14 C
132 15 B
132 16 B
132 17 B
132 18 B
132 19 D
132 20 A
132 21 C
132 22 D
132 23 A
132 24 B
132 25 C
132 26 C
132 27 D
132 28 D
132 29 D
132 30 A
132 31 C
132 32 A
132 33 D
132 34 B
132 35 C
132 36 A
132 37 C
132 38 D
132 39 C
132 40 B

ĐỀ THI THỬ 7

THI THỬ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2020
Bài thi: Khoa học xã hội; Môn: Lịch sử
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề

Câu 1: Nội dung nào dưới đây không có trong “Trật tự 2 cực Ianta”?
A. Trật tự thế giới mới hình thành sau chiến tranh.
B. Trật tự thế giới mới được hình thành sau hội nghị Ianta.
C. Mĩ và Liên Xô chuyển từ đối đầu sang đối thoại, hợp tác.
D. Sự phân chia ảnh hưởng giữa Mĩ và Liên Xô trong quan hệ quốc tế.
Câu 2: Năm 1949 đã ghi dấu ấn trong lịch sử Liên Xô bằng sự kiện nổi bật nào?
A. Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử.
B. Liên Xô phóng thành công vệ tinh nhân tạo.
C. Liên Xô thực hiện được nhiều kế hoạch dài hạn.
D. Liên Xô đập tan âm mưu thực hiện cuộc chiến tranh lạnh của Mĩ.
Câu 3: Nhận định nào dưới đây không đúng về nền kinh tế Trung Quốc trong những năm 80 – 90 TKXX và đầu TK XXI?
A. Nền kinh tế Trung Quốc đứng thứ 4 thế giới.
B. Trung Quốc đạt được sự tăng trưởng nhanh chóng về kinh tế.
C. Kinh tế Trung Quốc tăng trưởng chậm, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn.
D. Trung Quốc có tốc độ tăng trưởng kinh tế vào loại nhanh và cao nhất thế giới.
Câu 4: Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, phong trào giải phóng dân tộc bùng nổ sớm nhất ở khu vực nào?
A. Đông Bắc Á.
B. Châu Phi.

Hiện tại Đề thi thử môn Lịch Sử 2020 CCBOOK Số 7 đáp án chi tiết chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >