Đề thi thử môn Lịch Sử 2020 CCBOOK Số 17 đáp án chi tiết

Đề thi thử môn Lịch Sử 2020 CCBOOK Số 17 đáp án chi tiết

Đề thi thử môn Lịch Sử 2020 CCBOOK Số 17 đáp án chi tiết
Đánh giá

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử môn Lịch Sử 2020 CCBOOK Số 17 đáp án chi tiết

tại Tài Liệu Pro

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuĐề thi thử môn Lịch Sử 2020 CCBOOK Số 17 đáp án chi tiết pdf

Download ngay

g khoảng thời gian nào?
A. Từ 1897 – 1914 B. Từ 1914-1918 C. Từ 1919-1929 D. Từ 1914-1929
Câu 21: Những giai cấp nào xuất hiện do tác động của chương trình khai thác thuộc địa của Pháp ở Việt Nam từ cuối thế kỷ XIX đến những thập niên đầu thế kỷ XX?
A. Công nhân, nông dân, tư sản. B. Công nhân, tư sản, tiểu tư sản.
C. Công nhân, tư sản, địa chủ phong kiến. D. Công nhân, nông dân, tiểu tư sản.
Câu 22: Số vốn Pháp đầu tư trong chương trình khai thác thuộc địa lần 2 ở Việt Nam chủ yếu tập trung ở ngành nào?
A. Công nghiệp nhẹ B. Thương nghiệp C. Công nghiệp nặng D. Nông nghiệp
Câu 23: So với chiến lược kinh tế hướng nội, chiến lược kinh tế hướng ngoại của các nước tham gia sáng lập ASEAN có gì khác?
A. Phát triển các ngành sản xuất hàng tiêu dùng nội địa thay hàng nhập khẩu.
B. Chú trọng sản xuất hàng nội địa và xuất khẩu.
C. Lấy thị trường trong nước làm chỗ dựa.
D. Lấy xuất khẩu làm chủ đạo, mở cửa nền kinh tế, thu hút vốn đầu tư.
Câu 24: Vấn đề nào sau đây không được các nước tham dự hội nghị Ianta tháng 2/1945 đề cập đến?
A. Khắc phục hậu quả chiến tranh.
B. Tổ chức lại thế giới sau chiến tranh.
C. Đánh bại chủ nghĩa phát xít.
D. Phân chia thành quả giữa các nước thắng trận.
Câu 25: Mục tiêu nào không nằm trong chiến lược toàn cầu của Mĩ giai đoạn 1945 – 1973?
A. Thành lập các khối quân sự nhiều nơi trên thế giới.
B. Ngăn chặn, tiến tới xoá bỏ chủ nghĩa xã hội trên thế giới.
C. Khống chế, chi phối các nước tư bản đồng minh.
D. Đàn áp phong trào cách mạng thế giới.
Câu 26: Liên Xô đã phóng con tàu vũ trụ đưa nhà du hành vũ trụ I. Gagarin bay vòng quanh Trái Đất, mở đầu kỉ nguyên chinh phục vũ trụ của loài ngưòi vào năm nào?
A. 1957 B. 1961 C. 1949 D. 1973
Câu 27: So với Hội nghị BCH Trung ương Đảng tháng 11/1939, Hội nghị BCH Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 5/1941 hoàn chỉnh hơn ở điểm nào về cách thức giành chính quyền?

Hiện tại Đề thi thử môn Lịch Sử 2020 CCBOOK Số 17 đáp án chi tiết chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >