Đề thi thử môn Hóa 2020 Đề siêu tốc – Megabook đáp án chi tiết

Đề thi thử môn Hóa 2020 Đề siêu tốc - Megabook đáp án chi tiết

Đề thi thử môn Hóa 2020 Đề siêu tốc – Megabook đáp án chi tiết
Đánh giá

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử môn Hóa 2020 Đề siêu tốc – Megabook đáp án chi tiết

tại Tài Liệu Pro

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuĐề thi thử môn Hóa 2020 Đề siêu tốc – Megabook đáp án chi tiết pdf

Download ngay

H 2 − CH 3 , CH ≡ C − CH(CH 3 ) − CH 3 , CH 3 − C ≡ C − CH 2 − CH 3
Câu 27:
Đáp án : D
Hướng dẫn :
Áp dụng phương pháp bảo toàn e, ta có :

2
3838.0,0153.0,010,150,051,35 n mol m gam
AlNONOAlAlnnn
Câu 28:
Đáp án 😀
Hướng dẫn : 2223233,ClCHCHCHCHClCHCHCHCH

Câu 29:
Đáp án : C
Hướng dẫn :
– Bezen không làm mất màu nước Br 2 ngay cả khi đun nóng
– Stiren làm mất màu nước Br 2 ngay cả ở nhiệt độ thường
– Anilin tạo kết tủa trắng với Br 2
Câu 30:
Đáp án : B

Hướng dẫn: Amin không tác dung với NaOH
Câu 31:
Đáp án : A
Hướng dẫn : 0,150,1592,5 mol nAgClYYnnM
CTPT của Y là C 4 H 9 Cl
Câu 32:
Đáp án : B
Hướng dẫn : 220,040,03 mol; n molCOCaOHn
Gọi số mol CaCO 3 là a, số mol Ca(HCO 3 ) 2 là b, ta có:

2
33
2

2
33
2
220,060,02
20,040,01

OHHCOco
COHCOCO
nn

aba
nnnabb








Vậy khối lượng kết tủa là 2g
Câu 33:
Đáp án : C
Hướng dẫn : Các phản ứng thuộc loại phản ứng oxi hóa – khử là a, d, e, f,g.
Câu 34:
Đáp án : C
Hướng dẫn : 1, 3,4,5.
Câu 35:
Đáp án : C
Hướng dẫn : 2222220,280,25 phaûn öùng phaûn öùng mol; m gam COHOOCOHOXOnnmmmn
0,1 mol
OXn

Trong X, ::2:4:1CHOnnn

hay X là C 4 H 8 O (metyl propionat)

Câu 36:
Đáp án : A
Hướng dẫn : Trong phân tử benzen, các nguyên tử C ở trạng thái lai hoá sp 2 liên kết với
nhau và với các nguyên tử H thành mặt phẳng phân tử benzen.

Câu 37: Đáp án : D
Câu 38:
Đáp án : B
Hướng dẫn : 3253250,20,30,125 mol; mol, molCHCOOHCHOHCHCOOCHnnn


325CHCOOHCHOHnn

nên ta tính H% theo 3

0,125
0,2CHCOOHnH

Câu 39:
Đáp án : C
Hướng dẫn : 0,030,015 mol AgCHOnn

0,94
62,67
0,015anñeâhitM

CTPT của hai anđêhit là C 3 H 6 O và C 4 H 8 O

Câu 40: Đáp án : B

1A 2B 3C 4D 5D 6A 7B 8A 9A 10C
11B 12D 13D 14B 15A 16D 17B 18C 19D 20D
21A 22C 23A 24C

Hiện tại Đề thi thử môn Hóa 2020 Đề siêu tốc – Megabook đáp án chi tiết chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >