Đề thi thử môn Địa Lý 2020 Megabook số 2 có lời giải

Đề thi thử môn Địa Lý 2020 Megabook số 2 có lời giải

Đề thi thử môn Địa Lý 2020 Megabook số 2 có lời giải
4/5 1 vote

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử môn Địa Lý 2020 Megabook số 2 có lời giải

tại Tài Liệu Pro

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuĐề thi thử môn Địa Lý 2020 Megabook số 2 có lời giải pdf

Download ngay

2005 GDP tăng liên tục, trung bình 7,2% năm. Đứng vào hàng các nước có nền kinh tế với tốc độ tăng trưởng cao của khu vực châu Á.
– Đặc biệt những năm cuối thế kỉ XX nhiều nước trong khu vực xảy ra khủng hoảng tài chính trầm trọng, tốc độ tăng trưởng GDP giảm sút thì Việt Nam vẫn duy trì được mức tăng trưởng kinh tế cao.
* Chất lượng tăng trưởng kinh tế đã được cải thiện hơn trước:
– Nguyên nhân:
+ Tăng cường vốn, đặc biệt là vốn nước ngoài (FDI, ODA…).
+ Trình độ kĩ thuật của người lao động không ngừng tăng lên.
+ Tác động của năng suất lao động xã hội.

– Hạn chế:
+ Nền kinh tế nước ta vẫn đang thiên về phát triển theo chiều rộng, tăng về số lượng nhưng chậm chuyển biến về chất lượng.
+ Chưa đảm bảo sự phát triển bề vững. Năng lực cạnh tranh chưa cao.
2. Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế:
* Xu hướng chung:
– Giảm nhanh tỉ trọng khu vực I (nông – lâm – ngư nghiệp).
– Tăng nhanh tỉ trọng khu vực II (công nghiệp và xây dựng) và chiếm cao nhất trong cơ cấu GDP: 41% – Năm 2005
– Khu vực III (dịch vụ) chiếm tỉ trọng khá cao 38% nhưng chưa ổn định.
=> Phù hợp với yêu cầu chuyển dịch theo hướng CNH – HĐH, nhưng tốc độ chuyển dịch còn chậm chưa đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.
* Xu hướng chuyển dịch trong nội bộ từng ngành
– Khu vực I:
+ Giảm tỉ trọng ngành nông nghiệp: 83,4% (1990) -> 71,5% (2005)
+ Tăng tỉ trọng ngành thuỷ sản: 8,7% -> 24,4%.
+ Trong nông nghiệp: Giảm tỉ trọng trồng trọt, tăng tỉ trọng chăn nuôi.
– Khu vực II:
+ Chuyển dịch cơ cấu ngành sản xuất.
. Tăng tỉ trọng công nghiệp chế biến. Giảm tỉ trọng công nghiệp khai thác.
+ Đa dạng hoá sản phẩm.
– Khu vực III:
+ Tăng trưởng lĩnh vực liên quan đến kết cấu hạ tầng kinh tế, phát triển đô thị.
+ Nhiều loại hình dịch vụ mới ra đời.
=> Các ngành kinh tế đang phát triển cân đối, toàn diện hơn, hiện đại hơn phù hợp với xu thế hoà nhập vào nền kinh tế thế giới

Hiện tại Đề thi thử môn Địa Lý 2020 Megabook số 2 có lời giải chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >