Đề thi thử môn Địa Lý 2020 Đề khởi động – Megabook

Đề thi thử môn Địa Lý 2020 Đề khởi động - Megabook

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử môn Địa Lý 2020 Đề khởi động – Megabook

tại Tài Liệu Pro

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuĐề thi thử môn Địa Lý 2020 Đề khởi động – Megabook pdf

Download ngay

ỉ kwh (1985) lên 52,1 tỉ kwh (2005).
– Cơ cấu sản lương điện phân theo nguồn có sự thay đổi như sau:
+ Giai đoạn 1991 – 1996 thủy điện chiếm hơn 70%.
+ Đến năm 2005 nhiệt điện chiếm khoảng 70%.
– Mạng lưới tải điện: Hai đường dây siêu cao áp Bắc – Nam 500kW:
* Thủy điện:
– Công suất: Khoảng 30 triệu KW, tập trung ở hệ thống sông Hồng (37%) và sông Đồng Nai (19%).
– Sản lượng: 260 – 270 tỉ kwh.
– Các nhà máy thủy điện đã xây dựng: (Sử dụng Atlat để nêu ra).
– Hiện nay, đang tiến hành xây dựng hàng loạt các nhà máy thủy điện khác trong cả nước trong đó có công trình thủy điện Sơn La công suất 2400 MW – lớn nhất Đông Nam Á.
* Nhiệt điện: (Sản xuất từ than, khí).
+ Lớn nhất Phả Lại I ở Hải Dương công suất 440 MW (Than), Uông Bí ở Quảng Ninh công suất 150 MW, Ninh Bình công suất 110 MW.

+ Điện chạy bằng tuốc bin khí: Bà Rịa 328 MW, Phú Mĩ I 1090 MW, Cà Mau,…
2. Công nghiệp chế biến lƣơng thực, thực phẩm:
– Cơ cấu ngành phong phú, đa dạng với 3 nhóm ngành chính.
+ Chế biến các sản phẩm trồng trọt.
+ Chế biến sản phẩm chăn nuôi.
+ Chế biến sản phẩm thuỷ, hải sản.
– Việc phân bố mang tính chất quy luật. Phụ thuộc vào tính chất nguồn nguyên liệu, thị trường tiêu thụ.

7. VẤN ĐỀ TỔ CHỨC LÃNH THỔ CÔNG NGHIỆP

1. Khái niệm.
– Tổ chức lãnh thổ công nghiệp là sự sắp xếp, phối hợp giữa các quá trình và cơ sở sản xuất công nghiệp trên 1 lãnh thổ nhất định để sử dụng hợp lý các nguồn lực sẵn có nhằm đạt hiệu quả cao về kinh tế, xã hội và môi trường.
– Là công cụ hữu hiệu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
2. Các hình thức chủ yếu tổ chức lãnh thổ công nghiệp:
a. Điểm công nghiệp:
– Gồm 1 đến 2 xí nghiệp, không có mối liên hệ với nhau.
– Phân bố gần nguồn nguyên liệu, thị trường tiêu thụ.
– Đồng nhất với một điểm dân cư.
– Thường hình thành ở Tây Nguyên, Tây Bắc.
b. Khu công nghiệp (khu công nghiệp tập trung):
– Hình t

Hiện tại Đề thi thử môn Địa Lý 2020 Đề khởi động – Megabook chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >