Đề thi thử môn Địa Lý 2020 CCBOOK Số 7 đáp án chi tiết

Đề thi thử môn Địa Lý 2020 CCBOOK Số 7 đáp án chi tiết

Đề thi thử môn Địa Lý 2020 CCBOOK Số 7 đáp án chi tiết
Đánh giá

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử môn Địa Lý 2020 CCBOOK Số 7 đáp án chi tiết

tại Tài Liệu Pro

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuĐề thi thử môn Địa Lý 2020 CCBOOK Số 7 đáp án chi tiết pdf

Download ngay

n:
+ Đá vôi (Hải Phòng, Hà Nam, Ninh Bình).
+ Sét, cao lanh (Hải Dương). Tiềm năng khí tự nhiên (Tiền Hải – Thái Bình).

+ Than nâu: Trong lòng đất Đồng bằng sông Hồng dưới độ sâu 200 – 1000m, trữ lượng hàng tỉ tấn.
* Kinh tế – xã hội:
– Dân cư và nguồn lao động:
+ Đông dân (18,2 triệu người – 2006), chiếm 21,6% dân số cả nước. Có nguồn lao động dồi dào và thị trường rộng lớn.
+ Người lao động của đồng bằng có truyền thống sản xuất và nhiều kinh nghiệm thâm canh.
– Cơ sở vật chất kĩ thuật tương đối hoàn thiện, đồng bộ:
+ Mạng lưới giao thông đường bộ, đường sắt phát triển mạnh, với nhiều tuyến giao thông đường bộ, đường sắt huyết mạch.
+ Khả năng cung cấp điện, nước cho sản xuất, đời sống được đảm bảo.
+ Mạng lưới đô thị phát triển nhanh nhất trong cả nước, với 2 đô thị lớn: Hà Nội, Hải Phòng.
+ Tập trung nhiều cơ sở nghiên cứu, lai tạo giống, nhiều cơ sở công nghiệp chế biến.
+ Có hệ thống thủy lợi khá hoàn chỉnh.
+ Sự phát triển của nền kinh tế và hoạt động chính sách mới đã góp phần quan trọng cho việc sản xuất lương thực, thực phẩm ở Đồng bằng sông Hồng.
=> Phát triển cơ cấu ngành đa dạng, hiện đại.
c. Các hạn chế chủ yếu của vùng:
– Dân số đông, mật độ dân số cao: 1225 người/km2 => Sức ép đến phát triển KT – XH, đặc biệt lao động, việc làm.
– Nhiều thiên tai do thời tiết hay biến động.
– Một số tài nguyên (Đất, nước trên mặt) bị xuống cấp, ô nhiễm. Thiếu nguyên liệu sản xuất công nghiệp.
– Chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm, chưa phát huy thế mạnh của vùng.
2. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành và các định hƣớng chính:
a. Thực trạng:
– Cơ cấu kinh tế đa dạng:
+ Nhiều ngành kinh tế.
+ Nhiều thành phần kinh tế.
– Xu hướng chuyển dịch.
+ Khu vực I (nông – lâm – ngư nghiệp): Giảm tỉ trọng.
+ Khu vực II (công nghiệp – xây dựng): Tăng dần tỉ trọng.
+ Khu vực III (dịch vụ): Chiếm tỉ trọng cao và tăng dần.
=> Phù hợp với xu hướ

Hiện tại Đề thi thử môn Địa Lý 2020 CCBOOK Số 7 đáp án chi tiết chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >