Đề thi thử môn Địa Lý 2020 CCBOOK Số 2 có lời giải

Đề thi thử môn Địa Lý 2020 CCBOOK Số 2 có lời giải

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử môn Địa Lý 2020 CCBOOK Số 2 có lời giải

tại Tài Liệu Pro

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuĐề thi thử môn Địa Lý 2020 CCBOOK Số 2 có lời giải pdf

Download ngay

> 36,6 tỉ USD.
+ Từ 1993 đến nay Việt Nam tiếp tục nhập siêu.
* Cơ cấu hàng Xuất – Nhập Khẩu.
– Hàng xuất khẩu: Hàng công nghiệp nặng, khoáng sản, hàng công nghiệp nhẹ, tiểu thủ công nghiệp, hàng nông, lâm, thuỷ sản.

– Hàng nhập khẩu: Nguyên liệu, tư liệu sản xuất, 1 phần nhỏ hàng tiêu dùng.
* Thị trường:
– Xuất khẩu: Hoa Kì, Nhật Bản, Trung Quốc.
– Nhập khẩu: Khu vực châu Á – Thái Bình Dương.
2. Du lịch:
a. Tài nguyên du lịch:
– Khái niệm: Tài nguyên du lịch là cảnh quan thiên nhiên, di tích lịch sử, di tích cách mạng, giá trị nhân văn, công trình lao động sáng tạo của con người có thể sử dụng nhằm thỏa mãn nhu cầu du lịch, là yếu tố cơ bản để hình thành điểm du lịch.
– Phân loại.
+ Tài nguyên tự nhiên: Địa hình, Khí hậu, Nước, Sinh vật.
+ Tài nguyên nhân văn: Di tích, Lễ hội, Tài nguyên khác.
b. Tình hình phát triển, các trung tâm du lịch chủ yếu:
* Tình hình phát triển:
– Hình thành những năm 90 của Thế kỉ XX.
– Phát triển nhanh từ đầu thập kỉ 90 đến nay.
– Khách quốc tế, nội địa tăng.
– Doanh thu du lịch tăng nhanh.
* Các trung tâm du lịch:
– Các vùng:
+ Vùng du lịch Bắc Bộ.
+ Vùng du lịch Bắc Trung Bộ.
+ Vùng du lịch Nam Trung Bộ và Nam Bộ.
– Các trung tâm du lịch nổi tiếng: Hà Nội, Thành phố HCM, Huế – Đà Nẵng.

CHUYÊN ĐỀ V: CÁC VÙNG KINH TẾ

1. VẤN ĐỀ KHAI THÁC THẾ MẠNH Ở TRUNG DU VÀ MIỀN NÚI BẮC BỘ 1. Khái quát chung:
– Có diện tích lớn nhất nước ta: Khoảng 101.000km2 (chiếm 30,5% diện tích cả

nước).

– Dân số: Trên 12 triệu người – 2006 (chiếm 14,2% dân số cả nước).
– Gồm 15 tỉnh, thành phố với 2 tiểu vùng (Sử dụng Atlat kể ra các tỉnh).
– Tiếp giáp: Trung Quốc, Thượng Lào, ĐBSH, BTB, vịnh BB => Vị trí địa lí đặc

biệt quan trọng.
a. Thuận lợi:
* Vị trí địa lí:
– Phía bắc giáp miền Nam Trung Quốc giao lưu qua các cửa khẩu.
– Phía tây giáp Thượng Lào vùng có tiềm năng lâm nghiệp lớn nhất của Lào.
– L

Hiện tại Đề thi thử môn Địa Lý 2020 CCBOOK Số 2 có lời giải chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >