Đề thi thử môn Địa Lý 2020 CCBOOK Số 17 đáp án chi tiết

Đề thi thử môn Địa Lý 2020 CCBOOK Số 17 đáp án chi tiết

Đề thi thử môn Địa Lý 2020 CCBOOK Số 17 đáp án chi tiết
Đánh giá

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử môn Địa Lý 2020 CCBOOK Số 17 đáp án chi tiết

tại Tài Liệu Pro

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuĐề thi thử môn Địa Lý 2020 CCBOOK Số 17 đáp án chi tiết pdf

Download ngay

Linh – Lâm Đồng), ở đây có các xí nghiệp ươm tơ xuất khẩu.
– Các cây công nghiệp khác là hồ tiêu, bông cũng phát triển khá tốt.
=> Kết quả: Thu hút lao động, tạo tập quan sản xuất mới.
* Giải pháp:
– Ngăn chặn phá rừng, khai thác rừng hợp lý đi đôi với khoanh nuôi, trồng rừng mới.
– Tăng cường thủy lợi (các công trình thủy lợi kết hợp với thủy điện).
– Năng cấp, mở rộng mạng lưới giao thông đặc biệt ở các tuyến đường 14, 19, 26.
– Bổ sung nguồn lao động có chuyên môn kỹ thuật.
– Bảo đảm tốt hơn về lương thực, thực phẩm cho nhân dân.
– Hoàn thiện, quy hoạch các vùng chuyên canh cây công nghiệp.
– Đa dạng hoá cơ cấu cây công nghiệp. Thu hút vốn đầu tư nước ngoài
– Đẩy mạnh khâu chế biến sản phẩm cây công nghiệp.
3. Khai thác và chế biến lâm sản. a. Vai trò:
– Tây nguyên là “kho vàng xanh” của cả nước, rừng che phủ 60% diện tích lãnh thổ.
Chiếm 36% diện tích đất có rừng và 52 % sản lượng gỗ có thể khai thác của cả nước.

– Trong rừng có nhiều gỗ quý có giá trị kinh tế (Cẩm lai, gụ mật, nghiến, trắc, sến…)
– Là môi trường sống của nhiều loài động vật quý hiếm (voi, bò tót, gấu …).
– Có vai trò cân bằng sinh thái, bảo vệ nguồn nước ngầm, chống xói mòn rửa trôi.
b. Tài nguyên rừng đang bị suy giảm:
– Sản lượng gỗ giảm mạnh. Cuối thập kỉ 80 – 90 sản lượng gỗ khai thác trung bình từ 600 – 7 00 nghìn m3/năm thì hiện nay chỉ còn 200 – 300 nghìn m3/năm.
– Nguyên nhân: Khai thác bừa bãi, cháy rừng …
– Hậu quả: Lớp phủ thực vật giảm nhanh, trữ lượng gỗ quý cũng ít dần, đe dọa môi trường sống của các loài động vật quý hiếm, mực nước ngầm tiếp tục hạ thấp về nùa khô.
c. Phƣơng hƣớng:
– Ngăn chặn nạn phá rừng.
– Khai thác hợp lí đi đôi với khoanh nuôi, trồng thêm rừng mới.
– Đẩy mạnh công tác giao đất, giao rừng.
– Hạn chế việc xuất khẩu gỗ tròn.
– Phát triển công nghiệp chế biển gỗ tại chỗ.
4. Khai thác thuỷ năng kết hợp thuỷ lợi a. Thuỷ điện:

Hiện tại Đề thi thử môn Địa Lý 2020 CCBOOK Số 17 đáp án chi tiết chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >