• Đề thi thử môn Anh Văn 2020 Chuyên Quốc Học – Huế – Lần 1 đáp án chi tiết

Đề thi thử môn Anh Văn 2020 Chuyên Quốc Học - Huế - Lần 1 đáp án chi tiết

Bạn đang xem tài liệu: Đề thi thử môn Anh Văn 2020 Chuyên Quốc Học – Huế – Lần 1 đáp án chi tiết tại Tài Liệu Pro

Đề thi thử môn Anh Văn 2020 Chuyên Quốc Học – Huế – Lần 1 đáp án chi tiết
Đánh giá

Học Giỏi Không Khó | Hướng dẫn Download | Nhận tài liệu hằng tuần miễn phí

Mẹo tìm Google:tên tài liệu muốn tìm + tailieupro.com

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuĐề thi thử môn Anh Văn 2020 Chuyên Quốc Học – Huế – Lần 1 đáp án chi tiết pdf

Trích trong tài liệu

. It is a good thing for people to cry.
B. It is all right for women to cry but shameful for men.
C. Tears are not real signs of suffering.
D. To be silent is better than to cry.
Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the rest in the pronunciation of the underlined part in each of the following questions from 30 to 31.
Question 30: A. collected B. divided C. spoiled D. polluted Question 31: A. break B. spread C. steak D. great Choose the sentence which has the closest meaning to the original one from 32 to 34.
Question 32: He broke up with her but now he thinks that was a mistake.
A. He feels a pity that he had broken up with her. B. He wishes not to have broken her up.
C. He regrets having broken up with her. D. He was mistaken with breaking up with her.
Question 33: It’s possible that the plane has been delayed because of the bad weather.
A. The weather must have been very bad, or else their plane wouldn’t have been delayed.
B. It may be the bad weather that has caused the plane to be delayed.
C. The obvious reason for the plane’s being delayed for so long is the bad weather.
D. It’s certainly the bad weather which had resulted in the plane’s being late.
Question 34: Does it make sense to apply to university or should I take a gap year?
A. Is it worth applying university or should I take a gap year?
B. Is it possible that I should apply to university after a gap year?

Hiện tại Đề thi thử môn Anh Văn 2020 Chuyên Quốc Học – Huế – Lần 1 đáp án chi tiết chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

pdf Đề thi thử môn Anh Văn 2020 Chuyên Quốc Học – Huế – Lần 1 đáp án chi tiết đã sẵn sàng để tải. Mong rằng các em sẽ sử dụng nó thật hiệu quả. Chúc các em học tập tốt! Nút Tải Ở Ngay Dưới

TÀI LIỆU CÙNG CHUYÊN ĐỀ

Giải chi tiết Đề thi thử môn Anh THPT Quốc Gia 2018 lần 1 – Cô Phan Diệu

Giải chi tiết Đề thi thử môn Anh THPT Quốc Gia 2018 – Cô Vũ Mai Phương

ĐỀ THI THỬ TIẾNG ANH 2018 – LỜI GIẢI CHI TIẾT

ĐỀ THI THỬ MÔN ANH 2018 SỐ 1 KEY HOC24H VN

ĐỀ THI THỬ TIẾNG ANH 2018 LẦN 1 TRƯỜNG THPT YÊN LẠC 2

ĐỀ THI THỬ TIẾNG ANH 2018 LẦN 1 TRƯỜNG THPT HÀN THUYÊN CÓ lời giải chi tiết

Hướng dẫn giải chi tiết đề thi thử Tiếng Anh 2018 – Moon

Lời giải chi tiết đề thi thử anh văn 2018

ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ ANH VĂN SỐ 10 2018

Đề luyện thi thptqg môn anh 2018 có đáp án chi tiết