• Đề thi thử Lý 2020 Quế Võ 3 – Bắc Ninh – Lần 1 –

Đề thi thử Lý 2020 Quế Võ 3 – Bắc Ninh – Lần 1 –

Bạn đang xem tài liệu: Đề thi thử Lý 2020 Quế Võ 3 – Bắc Ninh – Lần 1 – tại Tài Liệu Pro

Đề thi thử Lý 2020 Quế Võ 3 – Bắc Ninh – Lần 1 –
Đánh giá

Học Giỏi Không Khó | Hướng dẫn Download | Nhận tài liệu hằng tuần miễn phí

Mẹo tìm Google:tên tài liệu muốn tìm + tailieupro.com

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuĐề thi thử Lý 2020 Quế Võ 3 – Bắc Ninh – Lần 1 – pdf

Trích trong tài liệu

như nhau. Độ lệch pha của điện áp giữa hai
đầu đoạn mạch so với cường độ dòng điện trong mạch là
A. –/3 B. /6 C. /4 D. /3
Câu 29: Điện áo hai đầu đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp u = 200cos(100t –/3) (V) và cường độ dòng
điện qua mạch là i = cos(100t) (A). Công suất tiêu thụ của đoạn mạch này bằng
A.100 W B. 200 W C. 141 W D. 143 W
Câu 30: Thực hiện giao thoa với hai nguồn kết hợp S1, S2 và cùng pha trên mặt nước. Sóng do hai
nguồn phát ra có cùng biên độ 2 cm, cùng bước sóng bằng 20 cm. Tại M trên mặt nước, cách hai nguồn
lần lượt 20 cm và 10 cm ở đó có biên độ bằng

Email: anhdungdevelopment 5
A. 4 cm /2 cm cm D.0
Câu 31: Đoạn mạch điện xoay chiều chỉ có điện trở thuần R. Dòng điện qua mạch
A. Trễ pha hơn điện áp hai đầu mạch B. Sớm pha hơn điện áp hai đầu mạch
C. Cùng pha với điện áp hai đầu mạch D. Có pha bằng không
Câu 32: Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số 5Hz với biên độ
lần lượt là 30 cm và 40 cm. Biết độ lệch pha của hai dao động là 2015 (rad). Tốc độ cực đại của vật là
A. 2015 cm/s B. 100 cm/s C. 100 cm/s D. 300 cm/s
Câu 33: Máy phát điện xoay chiều một pha thứ nhất có 2p cặp cực từ, rôt quay với tốc độ n vòng/phút thì
phát ra suất điện động có tần số 60 Hz. Máy phát điện xoay chiều một pha thứ hai có p cực từ, roto quay
với tốc độ lớn hơn của máy thứ nhất 525 vòng/phút thì tần số của suất điện động do máy phát ra là 50
Hz. Số cực từ của máy thứ 2 bằng
A. 8 B. 6 C. 4 D. 16
Câu 34: Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình x = 8cos(4t +) cm. Kể từ lúc chọn mốc thời
gian, thời điểm vật qua vị trí cân bằng lần thứ 2015 theo chiều dương là
A. 503,625 s B. 503,75 s C. 1007,125 s D. 503,17 s
Câu 35: Một con lắc lò xo dao động điều hòa với tần số 2f 1 . Động năng của con lắc đó biến thiên tuần
hoàn theo thời gian với tần số f 2 bằng
A. f 1 /2 B. 2f 1 C. 4f 1 D. f 1
Câu 36: Một vật dao động

Hiện tại Đề thi thử Lý 2020 Quế Võ 3 – Bắc Ninh – Lần 1 – chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

pdf Đề thi thử Lý 2020 Quế Võ 3 – Bắc Ninh – Lần 1 – đã sẵn sàng để tải. Mong rằng các em sẽ sử dụng nó thật hiệu quả. Chúc các em học tập tốt! Nút Tải Ở Ngay Dưới

TÀI LIỆU CÙNG CHUYÊN ĐỀ

ĐỀ THI THỬ THPT QG 2018 MÔN VẬT LÍ THPT TRIỆU SƠN THANH HÓA

ĐỀ THI THỬ THPT QG 2018 MÔN VẬT LÍ THPT QUẢNG XƯƠNG LẦN 3

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 SỞ GD & ĐT THANH HÓA MÔN VẬT LÍ

Giải chi tiết đề thi Vật lý 2018 sở GD_ĐT tỉnh Thanh Hóa – lần 2

Giải chi tiết đề thi chuyên Phan Bội Châu – Nghệ An

Giải chi tiết đề chuyên Vinh lần 1 môn Vật Lí

Đề thi thử vật lý 2018 sở Ninh Bình kèm lời giải chi tiết

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Vật lí_Chuyên Phan Bội Châu_Nghệ An

Đề thi thử 2018 môn Vật Lí Sở Hà Nội Có Lời Giải Chi tiết

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Vật Lý trường THPT Đinh Tiên Hoàng Yên Bái có đáp án