Đề thi thử Lý 2020 GV Vũ Tuấn Anh CCBOOK Số 6

Đề thi thử Lý 2020 GV Vũ Tuấn Anh CCBOOK Số 6

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử Lý 2020 GV Vũ Tuấn Anh CCBOOK Số 6

tại Tài Liệu Pro

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuĐề thi thử Lý 2020 GV Vũ Tuấn Anh CCBOOK Số 6 pdf

Download ngay


ư hình vẽ. Hệ số ma sát giữa vật với mặt m
sàn là 0,25. Độ cứng của dây cao su là 50 N/m. Lấy g  10 m/s2. Ban đầu giữ vật sao
cho dây cao su giãn 5 cm rồi thả nhẹ. Thời gian kể từ lúc thả cho đến khi vật dừng hẳn là
A. 0,350 s. B. 0,475 s. C. 0,532 s. D. 0,453 s.

Câu 34: Đặt một điện áp xoay chiều u  U

2 cost  (U và 

R L C

có giá trị dương, không đổi) vào hai đầu đoạn mạch AB. Khi đó công suất tiêu thụ trên đoạn mạch AM bằng công suất tiêu thụ trên đoạn mạch MN. Sự phụ thuộc của điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch AN và MB theo thời gian được cho như đồ thị hình vẽ. Giá trị của U gần nhất với đáp án nào sau đây?
A. 20 V
B. 29 V

A B

60

60

C. 115 V
D. 58 V
Câu 35: Điện năng được truyền từ nhà máy điện đến nơi tiêu thụ bằng đường dây tải điện một pha. Biết công suất của nhà máy điện không đổi, hệ số công suất của mạch điện bằng 1. Ban đầu điện áp truyền đi bằng U thì công suất hao phí trên đường dây bằng 20% công suất ở nơi tiêu thụ. Vào giờ cao điểm công suất tải tiêu thụ tăng thêm 10% thì phải tăng điện áp hiệu dụng nơi phát lên
A. 1,41 lần. B. 2,13 lần. C. 1,73 lần. D. 4,03 lần.
Câu 36: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng và tần số không đổi vào hai đầu đoạn mạch AB, trong
đó R là biến trở, cuộn cảm thuần có hệ số tự cảm L, tụ điện có điện

dung C thay đổi được. Khi

C  C1

thì điện áp hai đầu đoạn mạch A B

AM không phụ thuộc vào giá trị của biến trở R, khi C  C2

thì điện C1
C

2
áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch MB đạt giá trị cực đại. Hình 3

bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của tỉ số C1
C2

theo R. Giá trị của 2
1

cảm kháng ZL là

R()

A. 100 Ω
B. 200 Ω
C. 150 Ω
D. 50 Ω

O 100 200

Câu 37: Hai điểm sáng dao động trên cùng một

Hiện tại Đề thi thử Lý 2020 GV Vũ Tuấn Anh CCBOOK Số 6 chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >