Đề thi thử Lý 2020 GV Vũ Tuấn Anh CCBOOK Số 1 đáp án chi tiết

Đề thi thử Lý 2020 GV Vũ Tuấn Anh CCBOOK Số 1 đáp án chi tiết

Đề thi thử Lý 2020 GV Vũ Tuấn Anh CCBOOK Số 1 đáp án chi tiết
Đánh giá

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử Lý 2020 GV Vũ Tuấn Anh CCBOOK Số 1 đáp án chi tiết

tại Tài Liệu Pro

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuĐề thi thử Lý 2020 GV Vũ Tuấn Anh CCBOOK Số 1 đáp án chi tiết pdf

Download ngay


u 3: Một con lắc lò xo dao động với phương trình

x  A cos 4 t    cm ( t tính bằng giây). Tại thời

 3 
 
điểm t  0 , vật nặng của con lắc có li độ bằng

A. A 3
2

B. A C.  A 3
2 2

D.  A
2

Câu 4: Cho hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số. Biên độ, dao động tổng hợp của hai dao động này có giá trị lớn nhất khi độ lệch pha của hai dao động bằng

A. 2n 1.0, 5

với n  0; 1; 2….

B. 2n với n  0; 1; 2….

C. 2n 1

với n  0; 1; 2….

D. 2n 1.0, 25

với n  0; 1; 2….

Câu 5: Một đoạn mạch gồm điện trở thuần R , cuộn cảm thuần có hệ số tự cảm L và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều có tần số góc  thay đổi được. Khi trong mạch xảy ra hiện tượng cộng hưởng thì tần số góc có giá trị là

A.   1

B.   1

C.   D.   1

Câu 6: Đặt một điện áp xoay chiều vào hai đầu tụ điện thì
A. điện áp cùng pha với dòng điện. B. điện áp ngược pha với dòng điện.
C. điện áp lệch pha 450 so với dòng điện. D. điện áp lệch pha 900 so với dòng điện.
Câu 7: Một vòng dây dẫn phẳng có diện tích 0,5 m2 đặt trong từ trường đều có véc tơ cảm ứng từ vuông góc với mặt phẳng vòng dây. Nếu cảm ứng từ tăng đều từ 0,1 T đến 0,5 T trong thời gian 0,1 s thì độ lớn suất điện động cảm ứng xuất hiện trong vòng dây có độ lớn là
A. 1 V B. 2,5 V C. 2 V. D. 0,25 V

Câu 8: Cường độ âm tại điểm A trong môi trường truyền âm là
I  1012 W/m2. Mức cường độ âm tại điểm A bằng

I  107 W/m2. Biết cường độ âm chuẩn là

A. 60 dB B. 50 dB C. 70 dB D. 80 dB
Câu 9: Âm sắc là một đặc trưng sinh lí của âm gắn liền với
A. tần số âm. B. mức cường độ âm C. cường độ âm. D. đồ thị dao động âm
Câu 10: Hai nguồn sóng kết hợp là hai nguồn dao động cùng phương, cùng
A. pha ban đầu nhưng khác tần số.
B. biên độ nhưng khác tần số.
C. biên độ và có hiệu số p

Hiện tại Đề thi thử Lý 2020 GV Vũ Tuấn Anh CCBOOK Số 1 đáp án chi tiết chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >