Đề thi thử Lý 2020 GV Đỗ Ngọc Hà Hocmai Số 1 đáp án chi tiết

Đề thi thử Lý 2020 GV Đỗ Ngọc Hà Hocmai Số 1 đáp án chi tiết

Đề thi thử Lý 2020 GV Đỗ Ngọc Hà Hocmai Số 1 đáp án chi tiết
5/5 1 vote

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử Lý 2020 GV Đỗ Ngọc Hà Hocmai Số 1 đáp án chi tiết

tại Tài Liệu Pro

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuĐề thi thử Lý 2020 GV Đỗ Ngọc Hà Hocmai Số 1 đáp án chi tiết pdf

Download ngay


huần cảm) theo tần số góc ω (từ 0 rad/s đến 100 rad/s)
và vẽ được đồ thị như hình bên. Đồ thị (1) biểu thị sự phụ thuộc của UC vào ω, đồ thị (2) biểu thị sự phụ thuộc của UL và ω. Giá trị hiệu dụng của điện áp xoay chiều u đặt vào hai đầu đoạn mạch trong thí nghiệm là
A. 120V B. 170V
C. 110V D. 85V
Câu 38: Đặt điện áp u  120 2 cos100t (V) hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở R = 30Ω, cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L= 0,5/πH và tụ điện C = 10−3/2πF . Khi điện áp tức thời giữa hai đầu điện trở
bằng 60 V điện áp tức thời giữa hai đầu tụ điện có độ lớn

A. 40 3V B. 40V

C. 40V D. 100V

Câu 39: Trong hiện tượng sóng dừng trên dây AB dài 36cm khi dây duỗi thẳng, gọi M, N là hai điểm chia
đoạn AB làm 3 đoạn bằng nhau. Trên dây người ta quan sát được 2 bụng sóng. Tỉ số khoảng cách lớn nhất

và nhỏ nhất giữa MN thu được bằng
A. 4 3cm B. 2

. Biên độ sóng ở bụng bằng:
cm C. 2cm D. 4cm

Câu 40: Hai chất điểm M, N có cùng khối lượng, dao động điều hòa cùng tần số dọc theo hai đường thẳng song song kề nhau và song song với trục Ox. Vị trí cân bằng của M và N đều nằm trên một đường thẳng qua gốc O và vuông góc với Ox. Biên độ dao động của M là 9cm, của N là 12cm. Trong quá trình dao động, khoảng cách lớn nhất giữa M và N theo phương Ox là 15cm. ốc thế năng ở VTCB. Thời điểm M có động năng bằng 3 thế năng thì tỉ số động năng của M và động năng của N là
A. 16/9 B. 27/16 C. 16/27 D. 9/16

1.C 2.B 3.D 4.B 5.C 6.A 7.A 8.D 9.B 10.C
11.C 12.C 13.A 14.D 15.D 16.D 17.A 18.D 19.D 20.C
21.C 22.A 23.A 24.A 25.B 26.B 27.B 28.A 29.C 30.A
31.C 32.D 33.B 34.C 35.A 36.C 37.A 38.C 39.A 40.B

10X YOURMARK – ĐỘT PHÁ ĐIỂM SỐ GIAI Đ OẠN CU ỐI
ĐỀ THI THỬ MÔN LÝ 2020 S Ố 12
CHUYÊN HOÀNG V ĂN THỤ LẦN 1

Câu 1. Cho hai điện tích điểm đặt trong chân không. Khi khoảng cách giữa hai điện tích là r thì lực tương tác điện giữa chúng có độ lớn là F . Khi l

Hiện tại Đề thi thử Lý 2020 GV Đỗ Ngọc Hà Hocmai Số 1 đáp án chi tiết chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >