Đề thi thử Lý 2020 GV Đặng Việt Hùng Moon số 1 đáp án chi tiết

Đề thi thử Lý 2020 GV Đặng Việt Hùng Moon số 1 đáp án chi tiết

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử Lý 2020 GV Đặng Việt Hùng Moon số 1 đáp án chi tiết

tại Tài Liệu Pro

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuĐề thi thử Lý 2020 GV Đặng Việt Hùng Moon số 1 đáp án chi tiết pdf

Download ngay


10X YOURMARK – ĐỘT PHÁ ĐIỂM SỐ GIAI ĐOẠN CUỐI
BỘ 20 ĐỀ THI THỬ CHỌN LỌC BÁM SÁT
MÔN VẬT !LÝ!
(Tài liệu lưu hành nội bộ – Tự Học 365)

MỤC LỤC
Đề số 1: Chuyên Đại học Vinh lần 1. 2
Đề số 2: Chuyên KHTN lần 1. 6
Đề số 3: Chuyên DH Sư Phạm Hà Nội lần 1. 13
Đề số 4: Chuyên Phan Bội Châu lần 1. 18
Đề số 5: Sở Vĩnh Phúc lần 1. 24
Đề số 6: Chuyên Hạ Long lần 1. 28
Đề số 7: Sở HCM lần 1. 35
Đề số 8: Sở Nam Định lần 1. 41
Đề số 9: Chuyên Bắc Ninh lần 3 46
Đề số 11: Chuyên Trần Phú lần 1. 52
Đề số 12: Chuyên Hoàng Văn Thụ lần 1. 58
Đề số 13: Sở Bình Thuận lần 1. 63
Đề số 14: Sở Bình Dương lần 1. 68
Đề số 15: Chuyên Lương Văn Tụy lần 1. 74
Đề số 16: Luyện Thi Sư Phạm Hà Nội Lần 1. 79
Đề số 17: Chuyên Bắc Ninh lần 2. 84
Đề số 18: Chuyên Bạc Liêu lần 1 90
Đề số 19: Chuyên Lê Thánh Tông lần 1. 95

10X YOURMARK – ĐỘT PHÁ ĐIỂM SỐ GIAI ĐOẠN CU ỐI
ĐỀ THI THỬ MÔN LÝ 2020 S Ố 1
CHUYÊN ĐẠI HỌC VINH LẦN 1

Cho biết: Gia tốc trọng trường g = 10m/s2; độ lớn điện tích nguyên tố e = 1,6.10−19 C; tốc độ ánh sáng trong chân không e = 3.108 m/s; số Avôgadrô NA = 6,022.1023 mol−1; 1 u = 931,5 MeV/c2.

ĐỀ THI GỒM 40 CÂU (TỪ CÂU 1 ĐẾN CÂU 40) DÀNH CHO TẤT CẢ THÍ SINH
Câu 1: Tia từ ngoại được phát ra rất mạnh từ
A. hồ quang điện B. lò sưởi điện C. lò vi sóng D. màn hình vô tuyến Câu 2: Tại một điểm M trên mặt đất, sóng điện từ tại đó có véc tơ cường độ điện trường hướng thẳng dựng từ trên xuống, véc tơ cảm ứng từ nằm ngang và hướng từ Tây sang Đông. Hỏi sóng điện từ đến M từ phía nào ?
A. Từ phía Nam B. Từ phía Bắc C. Từ phía Tây D. Từ phía Đông
Câu 3: Một máy biến áp lí tưởng làm việc bình thường có tỉ số N2/N1 = 2, khi (U1, I1) = (110 V, 10 A) thì (U2, I2) bằng bao nhiêu ?
A. (55 V, 5 A) B. (55 V, 20 A) C. (220 V, 20 A) D. (220 V, 5 A)
Câu 4: Một con lắc lò xo dao động điều hoà với chu kì T. Nếu cắt lò xo để chiều dài còn một nửa thì chu kì dao động

Hiện tại Đề thi thử Lý 2020 GV Đặng Việt Hùng Moon số 1 đáp án chi tiết chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >