Đề thi thử Lịch Sử 2020 Megabook số 6

Đề thi thử Lịch Sử 2020 Megabook số 6

Đề thi thử Lịch Sử 2020 Megabook số 6
Đánh giá

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử Lịch Sử 2020 Megabook số 6

tại Tài Liệu Pro

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuĐề thi thử Lịch Sử 2020 Megabook số 6 pdf

Download ngay

ến sự tan vỡ mối quan hệ Đồng minh chông phát xít giữa Liên Xô và Mĩ?
A. Sự ra đời của “Chủ nghĩa Tơ-ru-man” và “chiến tranh lạnh” (3-1947)
B. Việc Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử (1949).
C. Sự hình thành hệ thống XHCN sau Chiến tranh thế giới thứ hai.
D. Sự ra đời của khối NATO (9-1949).
Câu 31 : Từ năm 1979 đến cuối những năm 80 của thế kỉ XX, quan hệ giữa Việt Nam với ASEAN như thế nào?
A. Quan hệ đối đầu do vấn đề Cam-pu-chia. B. Quan hệ đối thoại.
C. Quan hệ hợp tác song phương. D. Quan hệ đối đầu do bất đồng về quan hệ kinh tế.
Câu 32 : Liên Minh công nông được hình thành từ phong trào cách mạng:
A. phong trào 1932 – 1935 B. phong trào 1930 – 1931
C. phong trào 1936 – 1939 D. phong trào 1939 – 1945
Câu 33 : Nguyên nhân nào không tạo điều kiện cho nền kinh tế Mĩ phát triến trong và sau Chiến tranh thế giới thứ hai?
A. Tiến hành chiến tranh xâm lược và nô dịch các nước
B. Không bị chiến tranh tàn phá
C. Được yên ổn sản xuất và bán vũ khí cho các nước tham chiến.
D. Tập trung sản xuất và tư bản cao.
Câu 34 : Nội dung cơ bản trong bước 1 của kế hoạch quân sự Nava là gì?
A. Phòng ngự chiến lược ở miền Bắc, tấn công chiến lược ở miền Nam. B. Phòng ngự chiến lược ở miền Nam, tấn công chiến lược ở miền Bắc
C. Tấn công chiến lược ở hai miền Nam – Bắc D. Phòng ngự chiếm lược ở hai miền Bắc – Nam
Câu 35 : “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh!” là lời khen ngợi của Hồ Chủ Tịch đối với?
A. Vệ Quốc Quân. B. Đội Cứu quốc quân.
C. Việt Nam giải phóng quân D. Trung đoàn Thủ Đô.
Câu 36 : Từ cuối 1953 đến đầu 1954, ta phân tán lực lượng địch ra những vùng nào?
A. Điện Biên Phủ, Thakhẹt, Plây-Cu, Luôngphabang
B. Lai Châu, Điện Biên Phủ, Sê Nô, Luôngphabang
C. Điện Biên Phủ, Sê Nô, Pl ây-Cu, Sầm Nưa
D. Đ iện Biên Phủ, Sê Nô,

Hiện tại Đề thi thử Lịch Sử 2020 Megabook số 6 chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >