Đề thi thử Lịch Sử 2020 Megabook số 11 có lời giải

Đề thi thử Lịch Sử 2020 Megabook số 11 có lời giải

Đề thi thử Lịch Sử 2020 Megabook số 11 có lời giải
Đánh giá

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử Lịch Sử 2020 Megabook số 11 có lời giải

tại Tài Liệu Pro

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuĐề thi thử Lịch Sử 2020 Megabook số 11 có lời giải pdf

Download ngay

ng. Nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới, vì chúng quyết tâm cướp nước ta lầnnữa…”
B. “…Hễ là người Việt Nam thì phải đứng lên đánh thực dân Pháp để cứu Tổquốc…”
C. “…Không! Chúng ta thà hi sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nôlệ…”
D. “…Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã trở thành một nước tự do, độc lập…”
Câu 24. Hệ quả quan trọng của cuộc cách mạng khoa học – công nghệ giai đoạn đầu những năm 80 của thế kỉ XX đến naylà:
A. Những thay đổi lớn về cơ cấu dâncư
B. Xu thế toàn cầu hóa xuấthiện
C. Xuất hiện những phát minh quan trọng trong lĩnh vực côngnghệ
D. Sự ra đời của thế hệ máy tính điệntử
Câu 25.Thách thức lớn nhất của thế giới trong thập kỉ đầu tiên của thế kỉ XXI là gì?
A. Tình trạng ô nhiễm môi trường ngày càngtrầmtrọng B. Nguy cơ cạn kiệt tài nguyên thiênnhiên
C. Chiến tranh, xung đột ở nhiều khu vực trênthếgiới D. “Chủ nghĩa khủng bố” hoànhhành
Câu 26.Tư tưởng cốt lõi trong “Cương lĩnh chính trị” đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam là:
A. Tự do và dân chủ B. Ruộng đất cho dâncày
C. Đoàn kết với cách mạngthếgiới D. Độc lập và tựdo
Câu 27.Tổ chức quốc tế nào ra đời tháng 3 năm 1919 với mục đích thúc đẩy sự phát triển của phong trào cách mạng thế giới?
A. HộiQuốcliên B. LiênHợpQuốc C. Quốc tếCộngsản D.HộiLiênhiệpcácdântộcthuộcđịa
Câu 28.Ý nào sau đây không phải là mục tiêu cơ bản trong “Chiến lược toàn cầu” của Mĩ?
A. Đàn áp phong trào giải phóng dân tộc, khống chế các nước đồngminh
B. Ngăn chặn, đẩy lùi và tiến tới xóa bỏ chủ nghĩa xã hội trên thếgiới
C. Thiết lập sự thống trị trên toàn thếgiới
D. Sử dụng khẩu hiệu “Thúc đẩy dân chủ” để can thiệp vào công việc nội bộ của nướckhác
Câu 29.Những quốc gia và vùng lãnh thổ nào ở khu vực Đông Bắc Á được gọi là “con rồng” kinh tế châuÁ?
A. Nhật Bản, Hàn Quốc,ĐàiLoan B. Triều Tiên, Hàn Quốc, ĐàiLoan
C. Nh

Hiện tại Đề thi thử Lịch Sử 2020 Megabook số 11 có lời giải chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >