Đề thi thử Lịch Sử 2020 CCBOOK Số 11 có lời giải

Đề thi thử Lịch Sử 2020 CCBOOK Số 11 có lời giải

Đề thi thử Lịch Sử 2020 CCBOOK Số 11 có lời giải
Đánh giá

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử Lịch Sử 2020 CCBOOK Số 11 có lời giải

tại Tài Liệu Pro

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuĐề thi thử Lịch Sử 2020 CCBOOK Số 11 có lời giải pdf

Download ngay

939.
C. Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 11/1940.
D. Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 5/1941.
Câu 23: Mặt trận dân tộc thống nhất đầu tiên của Việt Nam là Mặt trận nào?
A. Mặt trận Việt Minh.
B. Mặt trận Liên Việt.
C. Mặt trận dân chủ Đông Dương.
D. Mặt trận phản đế Đông Dương.
Câu 24: Lực lượng vũ trang chính quy đầu tiên của nước ta được ra đời từ
A. đội du kích Bắc Sơn.
B. đội du kích Ba Tơ.
C. đội du kích Âu Cơ.
D. đội vũ trang tự vệ Cao Bằng.
Câu 25: Khu giải phóng Việt Bắc gồm những tỉnh nào?
A. Cao Bằng, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên
B. Cao Bằng, Lạng Sơn, Phú Thọ, Tuyên Quang, Hà Giang, Thái Nguyên
C. Cao Bằng, Bắc Giang, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Hà Giang
D. Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Hà Giang.
Câu 26: “Cuộc đảo chính đã tạo nên sự khủng hoảng chính trị sâu sắc, song những điều kiện tổng khởi nghĩa chưa chín muồi. Phát xít Nhật trở thành kẻ thù chính của nhân dân Đông Dương… ”
Đoạn trích trên được trích từ văn kiện nào?
A. Quân lệnh số 1.
B. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến.
C. Chỉ thị toàn dân kháng chiến.
D. Chỉ thị “Nhật – Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”.
Câu 27: Thời cơ “ngàn năm có một” của Tổng khởi nghĩa tháng Tám 1945 được Đảng ta xác định từ sau ngày
A. quân Đồng minh vào Đông Dương giải giáp quân Nhật.
B. Nhật vào Đông Dương đến trước ngày Nhật đảo chính Pháp.
C. Nhật đảo chính Pháp đến trước khi quân Đồng minh vào Đông Dương.
D. Nhật đầu hàng Đồng minh đến trước khi quân Đồng minh vào Đông Dương.
Câu 28: Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 ở nước ta giành thắng lợi nhanh chóng và ít đổ máu là do
A. ăn may, diễn tra trong điều kiện trống vắng quyền lực.
B. Nhật Bản đã đầu hàng đồng minh không điều kiện.
C. có sự giúp đỡ của các nước Đồng minh.
D. Nhật Bản đầu hàng Đồng minh và cả dân

Hiện tại Đề thi thử Lịch Sử 2020 CCBOOK Số 11 có lời giải chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >