Đề thi thử Địa Lý 2020 Megabook số 6

Đề thi thử Địa Lý 2020 Megabook số 6

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử Địa Lý 2020 Megabook số 6

tại Tài Liệu Pro

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuĐề thi thử Địa Lý 2020 Megabook số 6 pdf

Download ngay

t triển.
+ Tạo ra nguồn nguyên liệu phong phú cho công nghiệp chế biến lương thực.
+ Cung cấp thức ăn cho chăn nuôi, đưa chăn nuôi trở thành ngành sản xuất chính.
+ Tạo nguồn hàng xuất khẩu với khối lượng ngày càng lớn.
+ Tạo ra nhiều việc làm, thu hút nhiều lao động dư thừa của xã hội.
+ Nguồn dự trữ an ninh lương thực và quốc phòng.

+ Cơ sở để đa dạng hóa sản xuất nông nghiệp.
2. Ngành trồng trọt:
Chiếm gần 75% giá trị sản xuất nông nghiệp.
a. Sản xuất lƣơng thực:
– Việc đẩy mạnh sản xuất lương thực có tầm quan trọng đặc biệt:
+ Đảm bảo lương thực cho nhân dân.
+ Cung cấp thức ăn cho chăn nuôi.
+ Làm nguồn hàng xuất khẩu.
+ Đa dạng hoá sản xuất nông nghiệp.
– Nước ta có nhiều điều kiện thuận lợi cho sản xuất lương thực:
+ Điều kiện tự nhiên: Đất, nước, khí hậu,..
=> Phát triển sản xuất phù hợp với các vùng sinh thái nông nghiệp.
+ Điều kiện kinh tế – xã hội: Đầu tư máy móc, khoa học kĩ thuật,…
– Khó khăn: Thiên tai, sâu bệnh.
* Tình hình sản xuất lương thực:

Diện tích Tăng mạnh từ 5,6 triệu ha (1980) -> 7,5 triệu ha (2002) -> 7,3
triệu ha (2005).
Cơ cấu mùa vụ Có nhiều thay đổi.
Năng suất Tăng mạnh đạt 49 tạ/ha/năm.
Sản lƣợng Tăng mạnh đạt < 36 triệu tấn (1990). Bình quân lƣơng thực > 470 kg/năm.
Tình hình xuất khẩu Xuất khẩu gạo đứng thứ 2 thế giới đạt 3 – 4 triệu tấn/năm.
Vùng trọng điểm Đồng bằng Sông Cửu Long, Đồng Bằng Sông Hồng.
b. Sản xuất cây công nghiệp và cây ăn quả:
* Ý nghĩa:
– Sử dụng hợp lí nguồn tài nguyên thiên nhiên.
– Khai thác được thế mạnh của vùng đồi núi và trung du, phá thế độc canh trong nông nghiệp.
– Tạo nguồn nguyên liệu phong phú cung cấp cho các ngành công nghiệp chế biến, sản xuất hàng tiêu dùng, tao Tiền đề đa dạng hóa cơ cấu các ngành công nghiệp.
– Tạo nguồn hàng xuất khẩu quan trọng, nhất là các loại công nghiêp nhiệt đới.
– Giải quyết việc làm cho hàng vạn lao động. Góp phần phân bố

Hiện tại Đề thi thử Địa Lý 2020 Megabook số 6 chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >