Đề thi thử Địa Lý 2020 Megabook số 11 có lời giải

Đề thi thử Địa Lý 2020 Megabook số 11 có lời giải

Đề thi thử Địa Lý 2020 Megabook số 11 có lời giải
Đánh giá

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử Địa Lý 2020 Megabook số 11 có lời giải

tại Tài Liệu Pro

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuĐề thi thử Địa Lý 2020 Megabook số 11 có lời giải pdf

Download ngay

hiên phong phú: Đặc biệt là tài nguyên khoáng sản.
+ Nguồn lao động có tay nghề cao.
+ Thị trường rộng lớn và nhiều chính sách ưu đãi của nhà nước.

+ Kết cấu hạ tầng tốt (đặc biệt là giao thông vận tải, thông tin liên lạc, khả năng cấp điện, nước,…).
– Ngược lại những khu vực hoạt động công nghiệp chưa phát triển với sự thiếu đồng bộ của các nhân tố trên, đặc biệt là giao thông vận tải còn kém phát triển.
3. Cơ cấu công nghiệp theo thành phần kinh tế:
– Cơ cấu công nghiệp theo thành phần kinh tế đã có những thay đổi sâu sắc.
– Các thành phần kinh tế tham gia vào hoạt động công nghiệp ngày càng nhiều.
– Xu hướng chung:
+ Giảm mạnh tỉ trọng khu vực Nhà nước.
+ Tăng tỉ trọng khu vực ngoài Nhà nước, đặc biệt là khu vực có vốn đầu tư nước

ngoài.

6. VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN MỘT SỐ NGÀNH CÔNG NGHIỆP TRỌNG ĐIỂM

1. Công nghiệp năng lƣợng.
a. Công nghiệp khai thác nguyên nhiên liệu:
* Công nghiệp khai thác than:
– Than Antraxit: Tập trung ở Quảng Ninh với trữ lượng hơn 3 tỉ tấn.
– Than nâu: Đồng bằng sông Hồng, trữ lượng hàng chục tỉ tấn. Than Mỡ làng Cẩm – Thái Nguyên.
– Than bùn: Phân bố ở nhiều nơi, tập trung đồng bằng Sông Cửu Long.
– Sản lượng : Năm 2005 đạt 34 triệu tấn, xuất khẩu 17,9 triệu tấn còn lại cung cấp chủ yếu cho các nhà máy nhiệt điện.
* Công nghiệp khai thác dầu khí:
– Bắt đầu khai thác 1986 với các bể trầm tích chứa dầu ngoài thềm lục địa.
– Sản lượng: 18,5 triệu tấn
– Công nghiệp lọc, hoá dầu ra đời: công suất 6,5 triệu tấn/năm (D Quất – Q Ngãi).
– Khí tự nhiên: Nhiên liệu cho tuốc bin khí, sản xuất phân đạm.
– Phân bố: Bể trầm tích Nam Côn Sơn, Cửu Long, Thổ Chu – Mã Lai. Các bể trầm tích Trung Bộ và bể trầm tích sông Hồng đang thăm dò tìm kiếm.
b. Công nghiệp điện lực:
* Thế mạnh: Mạng lưới sông ngòi dày đặc, lưu lượng dòng chảy lớn, nhiên liệu phong phú.
* Tình hình sản xuất.
– Sản lượng điện tăng rất nhanh: Từ 5,2 t

Hiện tại Đề thi thử Địa Lý 2020 Megabook số 11 có lời giải chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >