Đề thi thử Địa Lý 2020 CCBOOK Số 1 đáp án chi tiết

Đề thi thử Địa Lý 2020 CCBOOK Số 1 đáp án chi tiết

Đề thi thử Địa Lý 2020 CCBOOK Số 1 đáp án chi tiết
5/5 1 vote

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử Địa Lý 2020 CCBOOK Số 1 đáp án chi tiết

tại Tài Liệu Pro

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuĐề thi thử Địa Lý 2020 CCBOOK Số 1 đáp án chi tiết pdf

Download ngay

ế:
+ Mạng lưói phân bố chưa hợp lí.
+ Công nghệ lạc hậu.

+ Quy trình nghiệp vụ thủ công.
+ Thiếu lao động có trình độ.
* Xu hướng phát triển:
– Cơ giới hoá, tự động hoá, tin học hoá.
– Đẩy mạnh các hoạt động kinh doanh.
b. Viễn thông:
* Đặc điểm:
– Tốc độ phát triển nhanh, vượt bậc.
+ Trước đổi mới: lạc hậu, nghèo nàn.
+ Nay: Tăng trưởng cao: 30%/năm. Có 13,8 triệu thuê bao điện thoại, đạt 19 thuê bao/100 dân.
– Chú trọng đầu tư công nghệ mới, hiện đại.
* Mạng lưới Viễn thông tương đối đa dạng và không ngừng phát triển:
+ Mạng điện thoại: nội hạt, đường dài, cố định, di động.
+ Mạng phi thoại: fax, báo điện tử…
+ Mạng truyền dẫn: Sợi cáp quang, sóng viba, …

9. VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN THƢƠNG MẠI VÀ DU LỊCH

1. Thƣơng mại:
a. Vai trò:
– Là cầu nối giữa sản xuất và tiêu dùng.
– Với các nhà sản xuất, có tác dụng đến việc cung ứng nguyên liệu, vật tư, máy móc cùng với việc tiêu thụ sản phẩm sản xuất ra.
– Với người tiêu dùng có vai trò trong quá trình tái sản xuất mở rộng của xã hội.
– Có vai trò điều tiết sản xuất.
– Hướng dẫn tiêu dùng, tạo ra các tập quán tiêu dùng mới.
– Thúc đẩy quá trình phân công lao động theo lãnh thổ.
– Thúc đẩy quá trình toàn cầu hóa.
b. Nội thƣơng:
* Đặc điểm:
– Phát triển mạnh sau thời kì Đổi mới, thu hút sự tham gia của nhiều thành phần KT.
– Cơ cấu tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ phân theo thành phần KT.
+ Khu vực Nhà nước giảm từ 22,6% -> 12,9%.
+ Khu vực ngoài Nhà nước tăng 76,9% -> 83,3%.
+ Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 0,5% ->3,8%.
– Phát triển mạnh ở Đông Nam Bộ, ĐB Sông Hồng, Đồng Bằng Sông Cửu Long.
* Nguyên nhân:
– Thị trường thống nhất, hàng hoá phong phú.
– Chính sách mở cửa hội nhập kinh tế quốc tế.
c. Ngoại thƣơng:
* Tình hình phát triển:
– Giá trị:
+ Quy mô xuất khẩu tăng từ 2,4 tỉ USD (1990) -> 32,4 tỉ USD (2005).
+ Giá trị hàng nhập khẩu tăng từ 2,8 tỉ USD –

Hiện tại Đề thi thử Địa Lý 2020 CCBOOK Số 1 đáp án chi tiết chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >