Đề thi thử đại học môn Vật Lý 2020 Megabook số 14 có lời giải

Đề thi thử đại học môn Vật Lý 2020 Megabook số 14 có lời giải

Đề thi thử đại học môn Vật Lý 2020 Megabook số 14 có lời giải
Đánh giá

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử đại học môn Vật Lý 2020 Megabook số 14 có lời giải

tại Tài Liệu Pro

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuĐề thi thử đại học môn Vật Lý 2020 Megabook số 14 có lời giải pdf

Download ngay


. tani = n. C. tani = 1/n. D. sini = 1/n.

Câu 36: Cho mạch điên như hình vẽ. Biết E = 7,8 V; r = 0,4Ω; R1 = R2 = R3 = 3Ω; R4 = 6Ω. Bỏ qua điện trở của dây nối. Dòng điện chạy qua nguồn điện có cường độ là
A. 1,95A. B. 3,59 A.
C. 2,79 A. D. 2,17 A.

,r

Câu 37: Một chất điểm dao động điều hòa với biên độ A, dọc theo trục Ox, gốc tọa độ O tại vị trí cân bằng của vật. Tại vị trí vật có li độ x = 0,5A thì tỉ số giữa động năng và cơ năng của vật dao động là
A. 0,5 B. 0,75 C. 2/3 D. 0,25.
Câu 38: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn phát đồng thời hai bức xạ đơn sắc có bước sóng λ1 = 704nm và λ2 = 440nm. Trên màn quan sát, giữa hai vân sáng cùng màu với vân trung tâm và gần nhau nhất có số vân sáng khác màu với vân trung tâm là
A. 12. B. 10 C. 11. D. 13
Câu 39: Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R, cuộn cảm thuần L và tụ điện C mắc nối tiếp. Biết cảm kháng và dung kháng của đoạn mạch lần lượt là ZL và ZC. Hệ số công suất của đoạn mạch được tính bằng:

A. B. R
R

C. R D.
R

Câu 40: Cho các kết luận sau về sóng âm
(1) Sóng âm có tần số từ 16 Hz đến 20000 Hz gọi là âm nghe được (âm thanh)
(2) Trong mỗi môi trường đồng tính, âm truyền với tốc độ xác định. Sóng âm truyền lần lượt trong các
môi trường rắn, lỏng, khí với tốc độ tăng dần. Sóng âm không truyền được trong chân không.
(3) Tần số, cường độ âm, mức cường độ âm, đồ thị dao động là các đặt trưng vật lí của âm. Độ cao, độ
to, âm sắc là đặc trưng sinh lý của âm.
(4) Độ cao của âm gắn liền với tần số âm; độ to của âm gắn liền với mức cường độ âm; âm sắc có liên quan mật thiết với đồ thị dao động âm.
(5) Tần số dao động của nguồn âm cũng là tần số của sóng âm. Sóng âm không mang theo năng lượng.

Số kết luận đúng là
A. 3. B. 4. C. 1. D. 2.

1.D 2.A 3.C 4.C 5.C 6.B 7.C 8.C 9.D 10.C
11.A 12.A 13.D 14.B 15.D 16.D 17.C 18.B 19.A 20.C
2

Hiện tại Đề thi thử đại học môn Vật Lý 2020 Megabook số 14 có lời giải chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >