Đề thi thử đại học môn Vật Lý 2020 DVH Moon số 14 có lời giải

Đề thi thử đại học môn Vật Lý 2020 DVH Moon số 14 có lời giải

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử đại học môn Vật Lý 2020 DVH Moon số 14 có lời giải

tại Tài Liệu Pro

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuĐề thi thử đại học môn Vật Lý 2020 DVH Moon số 14 có lời giải pdf

Download ngay


LC mắc nối tiếp. Biết cuộn cảm thuần có L = 0,6/π H, tụ điện có điện dung C = 10-4/π và công suất tỏa nhiệt trên điện trở R là 80W. Giá trị điện trở thuần R là
A. 80Ω B. 20Ω C. 30Ω D. 40Ω
Câu 37: Cho phản ứng hạt nhân. Gọi a, b và c lần lượt là năng lượng liên kết riêng của các hạt nhân Urani, hạt α và hạt nhân Thô ri. Năng lượng tỏa ra trong phản ứng này bằng
A. 4b + 230c – 234a B. 230c – 4b – 234a
C. 4b + 230c + 234a D. 234a – 4b – 230c
Câu 38: Trong chân không, ánh sáng tím có bước sóng 0,4µm. Biết hằng số Plang h = 6,625.10-34 Js. Tốc
độ ánh sáng trong chân không là 3.108m/s. Photon của ánh sáng trên mang năng lượng xấp xỉ bằng
A. 4,97.10-18J B. 4,97.10-19J C. 5,52.10_18J D. 5,52.10-19J
Câu 38: Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần, cuộn cảm thuần và tụ điện mắc nối tiếp. Biết cảm kháng của cuộn cảm bằng 3 lần dung kháng của tụ. Tại thời điểm t, điện áp tức thời giữa hai đầu điện trở và điện áp tức thời giữa hai đầu tụ điện có giá trị tương ứng là 60V và 20V. Khi đó điện áp tức thời giữa hai đầu đoạn mạch là
A. 20V B. 140V C. 10 13V D. 20 V
Câu 40: Trong thí nghiệm Yang về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe S1, S2 là 0,4mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát bằng 3m. Nguồn sáng đặt trong không khí có bước sóng trong khoảng 380nm đến 760nm. M là một điểm trên màn, cách vân trung tâm 27mm. Giá trị trung bình của các bước sóng cho vân sáng tại M trên màn gần nhất với giá trị nào sau đây?
A. 547,6nm B. 534,8nm C. 570nm D. 672,6nm

ĐÁP ÁN

1.A 2.C 3.B 4.C 5.C 6.C 7.D 8.C 9.B 10.D
11.D 12.C 13.C 14.A 15.C 16.D 17.C 18.C 19.B 20.C
21.A 22.A 23.A 24.D 25.A 26.B 27.C 28.A 29.D 30.A
31.A 32.D 33.B 34.B 35.C 36.D 37.A 38.B 39.A 40.B

10X YOURMARK – ĐỘT PHÁ ĐIỂM SỐ GIAI Đ OẠN CU ỐI
ĐỀ THI THỬ MÔN LÝ 2020 S Ố 3
CHUYÊN DH S Ư PHẠM HÀ NỘI LẦN 1

Cho biết: Gia tốc trọng trường

Hiện tại Đề thi thử đại học môn Vật Lý 2020 DVH Moon số 14 có lời giải chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >