Đề thi thử đại học môn Vật lí 2020 Thầy Tuấn Anh CCBOOK Số 9

Đề thi thử đại học môn Vật lí 2020 Thầy Tuấn Anh CCBOOK Số 9

Đề thi thử đại học môn Vật lí 2020 Thầy Tuấn Anh CCBOOK Số 9
Đánh giá

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử đại học môn Vật lí 2020 Thầy Tuấn Anh CCBOOK Số 9

tại Tài Liệu Pro

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuĐề thi thử đại học môn Vật lí 2020 Thầy Tuấn Anh CCBOOK Số 9 pdf

Download ngay


B. q1< 0; q2 > 0 C. q1q2 > 0 D. q1 > 0, q2 < 0 Câu 7: Bước sóng là khoảng cách giữa hai điểm A. gần nhau nhất trên cùng một phương truyền sóng mà hai điểm đó dao động cùng pha. B. trên cùng phương truyền sóng mà hai điểm đó dao động ngược pha. C. trên cùng một phương truyền sóng mà hai điểm đó dao động cùng pha. D. gần nhất trên cùng một phương truyền sóng mà hai điểm đó dao động ngược pha. Câu 8: Điện trở của một dây dẫn kim loại A. không thay đổi theo nhiệt độ B. tăng hay giảm phụ thuộc vào bản chất kim loại. C. tăng khi nhiệt độ giảm D. tăng khi nhiệt độ tăng Câu 9: Trong thí nghiệm xác định suất điện động và điện trở trong của một pin điện hóa, người ta không dùng A. điện trở bảo vệ B. điot chỉnh lưu C. pin điện hóa D. biến trở Câu 10: Phát biểu nào sau đây không đúng ? A. Giá trị hiệu dụng của dòng điện xoay chiều bằng giá trị trung bình của dòng điện xoay chiều. B. Khi đo cường độ dòng điện xoay chiều, người ta có thể dùng ampe kế nhiệt. C. Nguyên tắc tạo ra dòng điện xoay chiều dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ. D. Số chỉ của ampe kế xoay chiều cho biết giá trị hiệu dụng của dòng điện xoay chiều. Câu 11: Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox theo phương trình x = A cos(ωt + φ). Vận tốc tức thời của chất điểm có biểu thức A. v  A cost     B. v  Asin t       2   2    C. v  Asin t     D. v  A cost   Câu 12: Phần tử trong môi trường truyền sóng dọc có phương dao động: A. trùng với phương truyền sóng B. thẳng đứng C. vuông góc với phương truyền sóng D. nằm ngang Câu 13: Một máy phát điện xoay chiều một pha có phần ứng gồm bốn cuộn dây mắc nối tiếp. Suất điện động xoay chiều do máy phát sinh ra có tần số 50Hz và giá trị hiệu dụng 2 Hiện tại Đề thi thử đại học môn Vật lí 2020 Thầy Tuấn Anh CCBOOK Số 9 chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >