Đề thi thử đại học môn Vật lí 2020 Megabook số 9

Đề thi thử đại học môn Vật lí 2020 Megabook số 9

Đề thi thử đại học môn Vật lí 2020 Megabook số 9
Đánh giá

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử đại học môn Vật lí 2020 Megabook số 9

tại Tài Liệu Pro

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuĐề thi thử đại học môn Vật lí 2020 Megabook số 9 pdf

Download ngay


e Y âng là a = 1mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là D = 2m. Hai khe sáng được chiếu đồng thời hai bức xạ đơn sắc λ1 = 0,4µm và λ2. Trên màn quan sát, trong khoảng MN = 4,8mm đếm được 9 vân sáng trong đó có 3 vạch là kết quả trùng nhau của 2 vân sáng và 2 trong 3 vạch đó nằm tại M, N. Bước sóng λ2 bằng
A. 0.48 µm B. 0,64 µm C. 0,6 µm D. 0,72 µm
Câu 4: Một con lắc đơn chiều dài dây 1m, khối lượng vật nặng m = 100g, dao động điều hòa với chu kì T
= 2s. Lấy g = 9,81 m/s2. Khi tích điện cho vật một điện tích q và đặt con lắc vào trong một điện trường đều có phương thẳng đứng hướng xuống dưới, có cường độ E = 9810 V/m thì chu kì dao động của con lắc T’
= 2T. Điện tích q bằng
A. 0,75.10-4 C. B. 0,75.10-5 C. C. – 0,75.10-4 C. D. – 0,75.10-5 C.
Câu 5: Với ɛ1, ɛ2 và ɛ3 lần lượt là năng lượng của phô tôn ứng với các bức xạ màu vàng, bức xạ tử ngoại và bức xạ hồng ngoại thì
A. ɛ1 > ɛ2 > ɛ3 B. ɛ2 > ɛ3 > ɛ1 C. ɛ2 > ɛ1 > ɛ3 D. ɛ3 > ɛ1 > ɛ2
Câu 6: Mạch dao động dùng để chọn sóng của một máy thu vô tuyến điện gồm tụ điện có điện dung C0 và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L. Máy này thu được sóng điện từ có bước sóng 20m. Để thu được sóng điện từ có bước sóng 60m, phải mắc song song với tụ điện C0 của mạch dao động một tụ điện có điện dung C bằng
A. C0 B. 8C0 C. 4C0 D. 2C0
Câu 7: Ba lò xo có cùng chiều dài tự nhiên và độ cứng lần lượt là k1, k2, k3, đầu trên treoo vào các điểm cố định, đầu dưới treo vào các vật có cùng khối lượng. Nâng ba vật đến vị trí mà các lò xo không biến dạng rồi thả nhẹ để chúng dao động điều hòa với cơ năng lần lượt là W1 = 0,1J, W2 = 0,2J và W2. Nếu k3 = 2,5k1
+ 3k2 thì W3 bằng
A. 19,8 mJ. B. 24,6 mJ. C. 25 mJ D. 0,85 mJ.

Câu 8: Máy phát điện xoay chiều một pha kiểu cảm ứng có phần cảm là rô to gồm 6 cặp cực từ. Rô to quay với tốc độ 300 vòng/phút. Suất điện động sinh ra có tần số bằng.
A. 60 Hz. B. 50 Hz. C. 30Hz. D. 80 Hz
Câu 9: Công thức tín

Hiện tại Đề thi thử đại học môn Vật lí 2020 Megabook số 9 chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >