Đề thi thử đại học môn toán 2020 Thầy Thuận CCBOOK Số 14 có lời giải

Đề thi thử đại học môn toán 2020 Thầy Thuận CCBOOK Số 14 có lời giải

Đề thi thử đại học môn toán 2020 Thầy Thuận CCBOOK Số 14 có lời giải
Đánh giá

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử đại học môn toán 2020 Thầy Thuận CCBOOK Số 14 có lời giải

tại Tài Liệu Pro

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Đề thi thử đại học môn toán 2020 Thầy Thuận CCBOOK Số 14 có lời giải

Trích trong tài liệu

Câu 1. Chọn D.
Trường hợp 1: .
Theo giả thiết: .
Khi đó các nghiệm là .
Trường hợp 2: .
Theo giả thiết: .
Khi đó các nghiệm là .
Vậy tổng các nghiệm là .
Câu 4. Chọn B.
Kí hiệu học sinh lớp 12A, 12B, 12C lần lượt là A, B, C.
Số phần tử không gian mẫu là
Gọi E là biến cố các học sinh cùng lớp luôn ngồi cạnh nhau. Ta có các bước sắp xếp như sau:
– Xếp 5 học sinh lớp 12C ngồi vào bàn sao cho các học sinh này ngồi sát nhau. Số cách sắp xếp là 5!
– Xếp 3 học sinh lớp 12B vào bàn sao cho các học sinh này ngồi sát nhau và sát nhóm của học sinh 12C. Số cách sắp xếp là 3!.2
– Xếp 2 học sinh lớp 12A vào hai vị trí còn lại của bàn. Số cách sắp xếp là 2!
Số phần tử thuận lợi cho biến cố E là
Xác suất của A là
Câu 5. Chọn A.
Điều kiện: .
Ta có:

Với ta có khai triển
Xét hạng tử suy ra hay .
Từ đó hệ số của hạng tử bằng .
Câu 17. Chọn C.

2 6

+ 0
0 +

Dựa vào bảng biến thiên, ta thấy:
+ Hàm số đồng biến trên và do
Suy ra và (1)
+ Hàm số nghịch biến trên do
Suy ra (2)
Từ (1), (2) suy ra
Câu 18. Chọn B.
Ta có
Hàm số nghịch biến

Vậy hàm số có 3 khoảng nghịch biến.
Câu 19. Chọn B.
Hàm số liên tục và đơn điệu trên đoạn .
Do đó
Câu 20. Chọn C.

Hiện tại Đề thi thử đại học môn toán 2020 Thầy Thuận CCBOOK Số 14 có lời giải chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >