Đề thi thử đại học môn toán 2020 Penbook Nguyễn Thanh Tùng 19

Đề thi thử đại học môn toán 2020 Penbook Nguyễn Thanh Tùng 19

Đề thi thử đại học môn toán 2020 Penbook Nguyễn Thanh Tùng 19
Đánh giá

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử đại học môn toán 2020 Penbook Nguyễn Thanh Tùng 19

tại Tài Liệu Pro

Đầu trang

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

 

Download Đề thi thử đại học môn toán 2020 Penbook Nguyễn Thanh Tùng 19 pdf

Cuối trang

. B. C. D.
Câu 33. Cho đường tròn tâm có đường kính nằm trong mặt phẳng . Gọi là điểm đối xứng với qua . Lấy điểm sao cho vuông góc với mặt phẳng và . Tính bán kính của mặt cầu qua đường tròn tâm và điểm .
A. B. C. D.
Câu 34. Trong không gian cho điểm . Gọi là mặt cầu tâm , đi qua điểm và gốc tọa độ sao cho diện tích tam giác bằng . Tính bán kính của mặt cầu
A. . B. . C. . D. .
Câu 35. Biết là tập tất cả các giá trị của tham số để bất phương trình thỏa mãn với mọi thuộc . Tính .
A. . B. . C. . D. .
Câu 36. Nhà xe khoán cho hai tài xế ta-xi An và Bình mỗi người lần lượt nhận và lít xăng. Hỏi tổng số ngày ít nhất là bao nhiêu để hai tài xế chạy tiêu thụ hết số xăng của mình được khoán, biết rằng số lít chạy mỗi ngày của A bằng nhau, số lít chạy mỗi ngày của B bằng nhau và hai người một ngày tổng cộng chỉ chạy hết tối đa là 10 lít xăng?
A. ngày. B. ngày. C. ngày. D. ngày.

Câu 37. Gọi là tập tất cả các giá trị nguyên của tham số m với để phương trình có nghiệm. Tính tổng tất cả các phần tử của .
A. B. C. 2015. D.
Câu 38. Cho là các số phức thỏa mãn các điều kiện , , , . Gọi lần lượt là giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của . Tính .
A. B. C. D.
Câu 39. Tính tổng các nghiệm của phương trình trong khoảng
A. . B. . C. . D. .
Câu 40. Cho hình chóp tam giác đều có các cạnh bên vuông góc với nhau từng đôi một. Biết thể tích của khối chóp bằng . Tính bán kính của mặt cầu nội tiếp của hình chóp .
A. . B. . C. . D. .
Câu 41. Gọi là tổng các số thực để phương trình có nghiệm phức thỏa mãn Tính
A. B. C. D.
Câu 42. Tìm tất cả các giá trị của để bất phương trình thỏa mãn với mọi
A. . B. không tồn tại C. . D.
Câu 43. Cho các số thực dương , , . Giá trị nhỏ nhất của biểu thức là
A. . B. . C. . D. .

Câu 44. Trong mặt phẳng Oxy cho đường tròn ( ): và ( ): cắt nhau tại hai điểm phân biệt . Đường thẳng : đi qua A (không qua B) cắt ( ), ( ) theo hai dây cung có độ dài bằng nhau. Tính .

Hiện tại Đề thi thử đại học môn toán 2020 Penbook Nguyễn Thanh Tùng 19 chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >