Đề thi thử đại học môn toán 2020 Penbook Lê Bá Trần Phương 9

Đề thi thử đại học môn toán 2020 Penbook Lê Bá Trần Phương 9

Đề thi thử đại học môn toán 2020 Penbook Lê Bá Trần Phương 9
Đánh giá

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử đại học môn toán 2020 Penbook Lê Bá Trần Phương 9

tại Tài Liệu Pro

Đầu trang

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

 

Download Đề thi thử đại học môn toán 2020 Penbook Lê Bá Trần Phương 9 pdf

Cuối trang

A. 120. B. 25. C. 15. D. 24.
Câu 25: Biết là giá trị của tham số để hàm số có hai cực trị sao cho Mệnh đề nào dưới đây đúng?
A. B.
C. D.
Câu 26: Đồ thị sau đây là của hàm số nào?

A. B. C. D.
Câu 27: Cho hình chóp có đáy là hình chữ nhật, vuông góc với mặt phẳng Thể tích của khối chóp là:
A. B. C. D.
Câu 28: Cho và Khi đó có giá trị là:
A. B. C. D.
Câu 29: bằng
A. B. C. D.
Câu 30: Người ta muốn xây một bể chứa nước dạng hình hộp chữ nhật không nắp có thể tích . Đáy bể là hình chữ nhật có chiều dài gấp đôi chiều rộng. Giá thuê nhân công xây bể là 300.000 đồng/m2. Chi phí thuê công nhân thấp nhất là:
A. 50 triệu đồng. B. 75 triệu đồng. C. 46 triệu đồng. D. 36 triệu đồng.
Câu 31: Tìm tất cả các giá trị nguyên dương nhỏ hơn 5 của tham số để hàm số đồng biến trên khoảng
A. 5. B. 3. C. 6. D. 4.
Câu 32: Cho hình chóp có lần lượt là trung điểm của Tỷ số bằng bao nhiêu.
A. B. C. D. 8.
Câu 33: Cho hàm số có đồ thị như hình bên. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình có bốn nghiệm phân biệt.

A. B.

C. D.

Câu 34: Gọi S là diện tích đáy, h là chiều cao. Thể tích khối lăng trụ là:
A. B. C. D.
Câu 35: Cho hàm số có đạo hàm có đồ thị như hình vẽ:

Hàm số đạt cực đại tại điểm nào?
A. B. C. D.
Câu 36: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ , cho tam giác có đỉnh đường phân giác của góc có phương trình . là trọng tâm tam giác

Hiện tại Đề thi thử đại học môn toán 2020 Penbook Lê Bá Trần Phương 9 chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >