Đề thi thử đại học môn toán 2020 Penbook Lê Anh Tuấn 14 có lời giải

Đề thi thử đại học môn toán 2020 Penbook Lê Anh Tuấn 14 có lời giải

Đề thi thử đại học môn toán 2020 Penbook Lê Anh Tuấn 14 có lời giải
Đánh giá

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử đại học môn toán 2020 Penbook Lê Anh Tuấn 14 có lời giải

tại Tài Liệu Pro

Đầu trang

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

 

Download Đề thi thử đại học môn toán 2020 Penbook Lê Anh Tuấn 14 có lời giải pdf

Cuối trang

Xác suất tìm được là:
Câu 12: Chọn C.

Hoặc
Vậy số nghiệm của bất phương trình là 4.
Câu 13: Chọn A.

Đường thẳng có hệ số góc bằng -2.
Vì tiếp tuyến song song với nên

Phương trình tiếp tuyến của đồ thị tại điểm là:
Phương trình tiếp tuyến của đồ thị tại điểm là: (loại vì tiếp tuyến trùng với đường thẳng ).
Câu 14: Chọn C.
Đồ thị đi qua điểm suy ra loại các đáp án A, B, D.
Câu 15: Chọn D.
Từ đồ thị của ta có với Suy ra nghịch biến trên khoảng (0;2).
Câu 16: Chọn C.
Số phần tử của không gian mẫu là:
Gọi A là biến cố “ Chọn ngẫu nhiên 6 tấm thẻ để tổng ghi trên 6 tấm thẻ là một số lẻ”
Các kết quả thuận lợi cho biến cố A.
– Lấy ra được 1 tấm thẻ lẻ và 5 tấm thẻ chẵn có
– Lấy ra được 3 tấm thẻ lẻ và 3 tấm thẻ chẵn có
– Lấy ra được 5 tấm thẻ lẻ và 1 tấm thẻ chẵn có
Vậy
Vậy
Câu 17: Chọn B.
Ta có:

Bảng biến thiên:

-1 3

+ 0 0 +

y

Câu 18: Chọn D.
Ta có
Câu 19: Chọn D.

Ta có: Do đó

Câu 20: Chọn C
Ta có
Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại điểm là

Câu 21: Chọn C.
Xét hàm số trên

Ta có: Vậy giá trị lớn nhất của hàm số đã cho bằng 0.
Câu 22: Chọn B.
Có là hàm số chẵn. Nên đồ thị nhận trục Oy làm trục đối xứng
Xét
Hàm số có 5 điểm cực trị có 2 điểm cực trị có hoành độ dương.
có 2 nghiệm phân biệt . Có

Chọn B.
Câu 23: Chọn A.
Ta có:
Do đó tiệm cận ngang của đồ thị đã cho là

Hiện tại Đề thi thử đại học môn toán 2020 Penbook Lê Anh Tuấn 14 có lời giải chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >