Đề thi thử đại học môn toán 2020 PenBook Học Mãi Số 4 đáp án chi tiết

Đề thi thử đại học môn toán 2020 PenBook Học Mãi Số 4 đáp án chi tiết

Đề thi thử đại học môn toán 2020 PenBook Học Mãi Số 4 đáp án chi tiết
Đánh giá

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử đại học môn toán 2020 PenBook Học Mãi Số 4 đáp án chi tiết

tại Tài Liệu Pro

Đầu trang

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

 

Download Đề thi thử đại học môn toán 2020 PenBook Học Mãi Số 4 đáp án chi tiết pdf

Cuối trang

Trong . Gọi Khi đó
Trong tam giác ABD vuông tại A. Ta có:

Trong tam giác SOB vuông tại O. Ta có:

Câu 25: Chọn A.
Ta có:
Câu 26: Chọn A.
Số nghiệm của phương trình chính là số giao điểm của đồ thị hàm số và đường thẳng . Nhìn BBT trên ta thấy đường thẳng cắt đồ thị hàm số tại 2 điểm.
Vậy phương trình đã cho có 2 nghiệm.
Câu 27: Chọn D.

Câu 28: Chọn D.
Mỗi câu hỏi có 4 phương án trả lời nên số cách chọn phương án trả lời cho 5 câu hỏi vận dụng cao là
Vì mỗi câu hỏi có 3 phương án trả lời sai nên số cách chọn để học sinh đó trả lời sai cả 5 câu hỏi vận dụng cao là
Xác suất cần tìm là
Câu 29: Chọn A.
Hàm số xác định là liên tục trên đoạn
Ta có
Lại có
Vậy
Câu 30: Chọn D.
Ta có:
Vì nên
Do đó có 11 giá trị k, tương ứng với 11 nghiệm.
Câu 31: Chọn A.
Tiệm cận đứng
Tiệm cận ngang
Vậy
Câu 32: Chọn C.
Dựa vào đồ thị hàm số có 3 cực trị nên đấy là đồ thị bậc 4, a < 0. Câu 33: Chọn A. Ta có: Hàm số đạt cực tiểu tại Vậy điểm cực tiểu của đồ thị hàm số là Câu 34: Chọn C. Phương trình có tập nghiệm là nên phương trình tương đương cũng phải có tập nghiệm như vậy. Chọn C. Chú ý lý thuyết: + Phép biến đổi tương đương cho hai phương trình tương đương + Phép biến đổi cộng hai vế một biểu thức hoặc nhân 2 vế với một biểu thức khác 0 là phép biến đổi tương đương khi cúng không làm thay đổi điều kiện Do đó dựa và điều kiện của các phương trình ta cũng có thể chọn C. Câu 35: Chọn D. Tập xác định: Vậy hàm số đồng biến trên mỗi khoảng xác định. Câu 36: Chọn A. Hàm số tăng trên Hiện tại Đề thi thử đại học môn toán 2020 PenBook Học Mãi Số 4 đáp án chi tiết chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >