Đề thi thử đại học môn toán 2020 Megabook số 9 có lời giải

Đề thi thử đại học môn toán 2020 Megabook số 9 có lời giải

Đề thi thử đại học môn toán 2020 Megabook số 9 có lời giải
Đánh giá

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử đại học môn toán 2020 Megabook số 9 có lời giải

tại Tài Liệu Pro

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

 

Đề thi thử đại học môn toán 2020 Megabook số 9 có lời giải

Trích trong tài liệu

Do chỉ nhận các giá trị nguyên nên Vậy có 3 giá trị nguyên thỏa mãn.
Câu 23: Chọn C.
Hàm số luôn tăng trên R khi
a.

Câu 24: Chọn C.
Gọi khoảng cách từ M đến B là
Khi đó: và
Người đó đi từ A đến C hết khonagr thời gian là: (giờ).
Hàm số liên tục trên đoạn

Nên ta chọn C.
Câu 25: Chọn B.
Ta có:
Hàm số đạt cực trị tại hai điểm khi có hai nghiệm phân biệt
có hai nghiệm phân biệt
(luôn đúng với mọi m).
Do đó, với mọi m thì hàm số có 2 cực trị Theo định lí Vi-et có
Theo giả thiết
(vì m nhận giá trị nguyên)
Câu 26: Chọn C.

Ta có:
Áp dụng công thức tỉ số thể tích, ta có:

Gọi H là hình chiếu của S lên (ABC) theo tính chất chóp đều thì H là trọng tâm của
đều cạnh a nên trung tuyến AD có độ dài là
Tam giác vuông tại H, có
Tam giác ABC đều cạnh a nên có diện tích là
Thể tích khối chóp là
Câu 27: Chọn B.
Hình bát diện đều có 6 đỉnh, 12 cạnh và 8 mặt.
Câu 28: Chọn B.
Hình đa diện có tính chất: Mỗi cạnh thuộc một mặt là cạnh chung của đúng hai mặt.
Câu 29: Chọn D.

Câu 30: Chọn A.

Câu 31: Chọn D.

Góc giữa mặt phẳng (ABC) và góc Xét tam giác SAB vuông tạ A có SA=3a, nên Khi đó nên Đáp án D.
Câu 32: Chọn B.
Độ dài cạnh của hình lập phương là:
Thể tích khối lập phương là:
Câu 33: Chọn A.

Ta có:
Câu 34: Chọn B.

Ta có:

Câu 35: Chọn B.

+) Gọi
là trọng tâm
+) Ta có

+) Gọi là mặt phẳng chứa AM và song song với BD là mặt phẳng đi qua G và song song với BD và cắt SB,SD lần lượt tại E và F. Do đó cắt hình chóp S.ABCD theo thiết diện là tứ giác chia khối chóp S.ABCD thành hai phần là khối chóp S.AEMF và khối đa diện EMFABCD.
+) Ta có EF đi qua G và EF//BD

Hiện tại Đề thi thử đại học môn toán 2020 Megabook số 9 có lời giải chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >