Đề thi thử đại học môn toán 2020 Megabook số 4

Đề thi thử đại học môn toán 2020 Megabook số 4

Đề thi thử đại học môn toán 2020 Megabook số 4
Đánh giá

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử đại học môn toán 2020 Megabook số 4

tại Tài Liệu Pro

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

 

Đề thi thử đại học môn toán 2020 Megabook số 4

Trích trong tài liệu

Tính tổng
A. B. C. D.
Câu 15: Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn [2,3]:
A. B. C. D.
Câu 16: Có bao nhiêu giá trị của m để đồ thị hàm số không có đường tiệm đứng?
A. 3. B. 2. C. 1. D. 0.
Câu 17: Đồ thị hàm số có tọa độ điểm cực tiểu là (1;3). Khi đó m + n bằng:
A. 4. B. 3. C. 2. D. 1.
Câu 18: Có bao nhiêu giá trị nguyên sao cho đồ thị hàm số có hai tiệm cận ngang?
A. 2. B. 0. C. 1. D. 3.
Câu 19: Gọi M,m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số trên tập hợp Tính
A. B. C. D.
Câu 20: Cho hàm số có đạo hàm liên tục trên . Bảng biến thiên của hàm số được cho hình vẽ. Hàm số nghịch biến trên khoảng nào?
A. (-2;0). B. (-4;-2). C. (0;2). D. (2;4).
Câu 21: Gọi S là tập hợp các giá trị nguyên của tham số m sao cho hàm số nghịch biến trên khoảng . Tính tổng P của các giá trị m của S.
A. B. C. D.
Câu 22: Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số luôn nghịch biến trên từng khoảng xác định của hàm số?
A. 1. B. 2. C. 3. D. vô số.
Câu 23: Tìm các mối liên hệ giữa các tham số a và b sao cho hàm số luôn tăng trên R?
A. B. C. D.
Câu 24: Một ngọn hải đăng đạt tại vị trí A có khoảng cách đến bờ biển AB=5 km. Trên bờ biển có một cái kho ở vị trí C cách B một khoảng bằng BC= 7km. Người canh hải đăng có thể chèo đò từ A đến vị trí M trên bờ biển với vận tốc 4km/h rồi đi bộ đến C với vận tốc 6km/h. Vị trí của điểm M cách B một khoảng bao nhiêu để người đó đi đến C nhanh nhất?

A. 0 km. B. C. D.
Câu 25: Gọi S là tập các gí trị m là số nguyên để hàm số đạt cực trị tại hai điểm thỏa mãn Tính tổng P của các giá trị nguyên m của S
A. B. C. D.
Câu 26: Cho hình chóp đều S.ABC cạnh bằng a, cạnh bên bằng 2a. Gọi M là trung điểm của SB, N là điểm trên đoạn SC sao cho NS=2NC. Thể tích V của khối chóp A.BCNM bằng
A. B. C. D.
Câu 27: Số đỉnh của hình bát diện đều có bao nhiêu?
A. 12. B. 6. C. 8. D. 10.
Câu 28: Mỗi cạnh của một khối đa diện là cạnh chung của bao nhiêu mặt của khối đa diện?
A. Bốn mặt. B. Hai mặt. C. Ba mặt. D. Năm mặt.
Câu 29: Cho khối chóp tam giác có đường cao bằng 100 cm và cạnh đáy bằng 20 cm, 21 cm, 29 cm. Tính thể tích khối chóp này
A. B. C. D.
Câu 30: Cho hình 20 mặt đều có cạnh bằng 2. Gọi S là tổng diện tích của tất cả các mặt đa diện. Mệnh đề nào dưới đây đúng?
A. B. C. D.
Câu 31: Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác ABC vuông cân tại B, SA=3a và

Hiện tại Đề thi thử đại học môn toán 2020 Megabook số 4 chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >