Đề thi thử đại học môn toán 2020 Megabook số 14

Đề thi thử đại học môn toán 2020 Megabook số 14

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử đại học môn toán 2020 Megabook số 14

tại Tài Liệu Pro

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

 

Đề thi thử đại học môn toán 2020 Megabook số 14

Trích trong tài liệu

Câu 25: Cho hàm số (với m là tham số). Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để hàm số nghịch biến trên khoảng ?
A. 7. B. 6. C. 5. D. 8.
Câu 26: Cho hình chóp có là hình thang vuông tại và , Hình chiếu của lên mặt phẳng trùng với trung điểm của Biết thể tích tứ diện bằng . Tính khoảng cách từ A đến mặt phẳng là:
A. B. C. D.
Câu 27: Một khối lập phương có cạnh bằng (cm). Khi tăng kích thước của mỗi cạnh thêm 2 (cm) thì thể tích tăng thêm 98 (cm3). Giá trị của bằng:
A. 6 (cm). B. 5 (cm). C. 4 (cm). D. 3 (cm).
Câu 28: Cho đồ thị . Có bao nhiêu số nguyên để có đúng một tiếp tuyến của qua :
A. 9. B. 16. C. 2. D. 17.
Câu 29: Cho hình chóp có đáy hình ngũ giác và có thể tích là . Nếu tăng chiều cao của hình chóp lên 3 lần đồng thời giảm độ dài các cạnh đi 3 lần thì ta được khối chóp mới có thể tích là . Tỷ số thể tích là:
A. 3. B. C. 1. D.
Câu 30: Cho hình lăng trụ có đáy là hình thoi cạnh a, . Chân đường cao hạ từ B’ trùng với tâm O của đáy ; góc giữa mặt phẳng với đáy bằng 600. Thể tích lăng trụ bằng:
A. B. C. D.
Câu 31: Số đường tiệm cận của đồ thị hàm số là:
A. 2. B. 0. C. 3. D. 1.
Câu 32: Cho hàm số Tìm giá trị của tham số m để giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn bằng ?
A. B. C. D.
Câu 33: Hình bát diện đều có bao nhiêu đỉnh?
A. 10. B. 8. C. 6. D. 12.
Câu 34: Cho hàm số liên tục trên và có đồ thị hàm số như hình bên:

Hỏi hàm số nghịch biến trên khoảng nào sau đây?
A. B.
C. D.
Câu 35: Hình lăng trụ có thể có số cạnh là số nào sau đây?
A. 2017. B. 2019. C. 2018. D. 2020.
Câu 36: Một xưởng sản xuất cần làm 100 chiếc hộp inox bằng nhau, hình dạng là hình hộp chữ nhật có đáy là hình vuông (họp không có nắp), với thể tích là hộp. Giá inox là 47.000 đồng/ . Hãy tính toán sao cho tổng tiền chi phí cho 100 chiếc hộp là ít nhất, và số tiền tối thiểu đó là bao nhiêu (nếu chỉ tính số inox vừa đủ để sản xuất 100 chiếc hộp, không có phần dư thừa, cắt bỏ)?
A. 1.692.000.000 đồng. B. 507.666.000 đồng.
C. 1.015.200.000 đồng. D. 235.800.000 đòng.
Câu 37: Phương trình tiếp tuyến với đồ thị của hàm số , biết tiếp tuyến song song với đường thẳng là:
A. B.

Hiện tại Đề thi thử đại học môn toán 2020 Megabook số 14 chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >