Đề thi thử đại học môn toán 2020 GV Hồ Thức Thuận CCBOOK Số 4 đáp án chi tiết

Đề thi thử đại học môn toán 2020 GV Hồ Thức Thuận CCBOOK Số 4 đáp án chi tiết

Đề thi thử đại học môn toán 2020 GV Hồ Thức Thuận CCBOOK Số 4 đáp án chi tiết
Đánh giá

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử đại học môn toán 2020 GV Hồ Thức Thuận CCBOOK Số 4 đáp án chi tiết

tại Tài Liệu Pro

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Đề thi thử đại học môn toán 2020 GV Hồ Thức Thuận CCBOOK Số 4 đáp án chi tiết

Trích trong tài liệu

B. C. D.
Câu 15: Đường cong hình bên là của hàm số nào sau đây?

A. B. C. D.
Câu 16. Số nghiệm của phương trình :
A. 0 B. 1 C. 3 D. 2
Câu 17. Hình tứ diện đều có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng?
A. 6 B. 4 C. 9 D. 3
Câu 18. Trong các hàm số sau đây, hàm số nào không có cực trị?
A. B. C. D.
Câu 19. Tính thể tích V của khối lập phương biết đường chéo .
A. B. C. D.
Câu 20. Cho tứ diện ABCD có đôi một vuông góc với nhau và . Gọi G là trọng tâm tam giác ABC. Góc giữa hai đường thẳng OG và AB bằng
A. 75° B. 60° C. 45° D. 90°
Câu 21. Hàm số nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?
A. B. C. D.
Câu 22. Cho . Khẳng định nào sai?
A. B.
C. D.
Câu 23. Cho tứ diện đều ABCD. M là trung điểm CD. N là điểm trên AD sao cho BN vuông góc với AM. Tính tỉ số .
A. B. C. D.
Câu 24. Tìm m của hàm số đồng biến trên khoảng .
A. B. C. D.
Câu 25. Cho hình chóp S.ABC có tam giác ABC vuông tại A, tam giác SAC vuông cân tại S. Biết , . Tính diện tích mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABC.
A. B. C. D.
Câu 26. Tìm tất cả các giá trị của m để phương trình có nghiệm .
A. B. C. D.
Câu 27. Cho x, y, z là các số thực thỏa mãn điều kiện . Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức .
A. B. C. D.
Câu 28. Tính đạo hàm của hàm số .
A. B. C. D.
Câu 29. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để phương trình có hai nghiệm trái dấu.
A. B. C. D.
Câu 30. Cho tứ diện ABCD có . Góc giữa hai đường thẳng AD và BC bằng 60°. Tính bán kính R của mặt cầu ngoại tiếp tứ diện ABCD.
A. B. C. a D.

Hiện tại Đề thi thử đại học môn toán 2020 GV Hồ Thức Thuận CCBOOK Số 4 đáp án chi tiết chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >