Đề thi thử đại học môn toán 2020 GV DVH Moon Số 24 có lời giải

Đề thi thử đại học môn toán 2020 GV DVH Moon Số 24 có lời giải

Đề thi thử đại học môn toán 2020 GV DVH Moon Số 24 có lời giải
Đánh giá

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử đại học môn toán 2020 GV DVH Moon Số 24 có lời giải

tại Tài Liệu Pro

Đầu trang

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Đề thi thử đại học môn toán 2020 GV DVH Moon Số 24 có lời giải

Cuối trang

Giả sử phương trình đường thẳng đó là . Đường thẳng tiếp xúc với đồ thị hàm số thì phương trình có nghiệm. Từ , thế vào phương trình đầu, ta có
hoặc . Do đó hoặc
Câu 14: Đáp án A
Câu 15: Đáp án B
Hình lập phương có tất cả 9 mặt đối xứng gồm:
3 mặt phẳng chia hình lập phương thành 2 khối hộp hình chữ nhật.

6 mặt phẳng chia hình lập phương thành 2 khối lăng trụ tam giác.

Câu 16: Đáp án A
, từ đó nên
Câu 17: Đáp án C

Câu 18: Đáp án D (chú ý rằng )
Câu 19: Đáp án C
Số phần tử của tập hợp E: (phần tử).
Không gian mẫu:
Số số thuộc E không có chữ số 5 là: (số).
Số trường hợp thỏa mãn là:
Xác suất cần tính:
Câu 20: Đáp án A
.
Câu 21: Đáp án B
.
Câu 22: Đáp án D
.
Câu 23: Đáp án C
Ta có
Do đó phương trình tương đương với:

Vẽ đường tròn đơn vị ra, ta thấy phương trình có 3 nghiệm trên ,
Câu 24: Đáp án C
Hàm số xác định khi và chỉ khi .
Câu 25: Đáp án A

Câu 26: Đáp án A
nên hàm số nghịch biến trên .
Câu 27: Đáp án B
Với ba chữ số khác nhau thuộc tập hợp , ta viết được 2 số có 3 chữ số theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần ( với hoặc ), có số
Với 2 chữ số khác nhau thuộc tập hợp và 1 chữ số 0, ta viết được 1 số

Hiện tại Đề thi thử đại học môn toán 2020 GV DVH Moon Số 24 có lời giải chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >