Đề thi thử đại học môn toán 2020 GV DVH Moon Số 19

Đề thi thử đại học môn toán 2020 GV DVH Moon Số 19

Đề thi thử đại học môn toán 2020 GV DVH Moon Số 19
Đánh giá

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử đại học môn toán 2020 GV DVH Moon Số 19

tại Tài Liệu Pro

Đầu trang

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Đề thi thử đại học môn toán 2020 GV DVH Moon Số 19

Cuối trang

A. B. C. D.
Câu 13: Trong các đường thẳng sau, đường thẳng nào là đường thẳng đi qua điểm và tiếp xúc với đồ thị hàm số ?
A. B. C. D.
Câu 14: Với a là số thực dương bất kì, mệnh đề nào dưới đây là đúng?
A.
B.
C.
D.
Câu 15: Hình lập phương có tất cả bao nhiêu mặt phẳng đối xứng?
A. 3 B. 9 C. 6 D. 4
Câu 16: Giá trị cực tiểu của hàm số là
A. -25 B. 3 C. 7 D. -20
Câu 17: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?
A.
B.
C.
D.
Câu 18: Trong các hàm số sau, hàm số nào nghịch biến trên ?
A. B. C. D.
Câu 19: Gọi E là tập hợp các số tự nhiên gồm 3 chữ số phân biệt từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5. Chọn ngẫu nhiên 2 số khác nhau từ tập hợp E. Tính xác suất để 2 số được chọn có đúng 1 số có chữ số 5.
A. B. C. D.
Câu 20: bằng
A. B. C. D.
Câu 21: Khoảng cách từ điểm đến đường thẳng bằng
A. B. C. 5 D.
Câu 22: Cho các số thực dương a,b thỏa mãn . Tính
A. B. C. D.
Câu 23: Trong khoảng , phương trình có
A. 4 nghiệm B. 1 nghiệm C. 3 nghiệm D. 2 nghiệm
Câu 24: Tập xác định của hàm số là
A. B. C. D.
Câu 25: Tính thể tích của khối nón có bán kính đáy bằng 3 và chiều cao bằng 6
A. B. C. D.
Câu 26: Cho hàm số .Mệnh đề nào sau đây sai?
A. Hàm số đồng biến trên B. Hàm số có giá trị cực tiểu là C. Hàm số nghịch biến trên khoảng D. Hàm số đạt cực trị tại
Câu 27: Trong các số tự nhiên từ 100 đến 999 có bao nhiêu số mà các chữ số của nó tăng dần hoặc giảm dần.
A. 168 B.204 C. 216 D. 120
Câu 28: Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn

Hiện tại Đề thi thử đại học môn toán 2020 GV DVH Moon Số 19 chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >