Đề thi thử đại học môn toán 2020 GV Đặng Việt Hùng Số 9

Đề thi thử đại học môn toán 2020 GV Đặng Việt Hùng Số 9

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử đại học môn toán 2020 GV Đặng Việt Hùng Số 9

tại Tài Liệu Pro

Đầu trang

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Đề thi thử đại học môn toán 2020 GV Đặng Việt Hùng Số 9

Cuối trang

A. 4 B. 2 C. 5 D. 3
Câu 39. Đồ thị hàm số có tất cả bao nhiêu đường tiệm cận?
A. 3 B. 0 C. 2 D. 1
Câu 40. Cho lăng trụ tam giác đều có tất cả các cạnh đều bằng a. Khoảng cách giữa hai đường thẳng BC và bằng
A. B. C. D.
Câu 41. Biết n là số nguyên dương thỏa mãn và . Mệnh đề nào sau đây đúng?
A. B. C. D. .
Câu 42. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho hình chữ nhật ABCD biết , đường thẳng AC có phương trình và ( ). Tính .
A. B. C. D.
IV. Vận dụng cao
Câu 43. Xét tứ diện ABCD có các cạnh và AC, BD thay đổi. Giá trị lớn nhất của thể tích khối tứ diện ABCD bằng
A. B. C. D.
Câu 44. Cho hàm số . Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số đã cho trên đoạn . Có bao nhiêu giá trị nguyên của a để .
A. 15 B. 14 C. 17 D. 16
Câu 45. Cho hàm số . Biết rằng đường thẳng cắt đồ thị tại ba điểm phân biệt M, N, P. Tiếp tuyến tại ba điểm M, N, P của đồ thị cắt tại các điểm , , (tương ứng khác M, N, P). Khi đó đường thẳng đi qua ba điểm có phương trình là
A. B.
C. D.
Câu 46. Cho hàm số bậc ba có đồ thị như hình vẽ bên dưới:

Hỏi đồ thị hàm số có bao nhiêu đường tiệm cận đứng?
A. 5 B. 4 C. 6 D. 3
Câu 47. Cho hai đường thẳng cố định a và b chéo nhau. Gọi AB là đoạn vuông góc chung của a và b (A thuộc a, B thuộc b). Trên a lấy điểm M (khác A), trên b lấy điểm N (khác B) sao cho , . Biết , góc giữa hai đường thẳng a và b bằng 60°. Khi thể tích khối tứ diện ABNM đạt giá trị lớn nhất hãy tính độ dài đoạn MN (trong trường hợp ).
A. B. 12 C. D. 13
Câu 48. Cho tập hợp . Gọi S là tập hợp gồm tất cả các tập con của A, mỗi tập con này gồm 3 phần tử của A và có tổng bằng 91. Chọn ngẫu nhiên một phần tử của S. Xác suất chọn được phần tử có 3 số lập thành cấp số nhân bằng?
A. B. C. D.
Câu 49. Biết m là giá trị để hệ bất phương trình có nghiệm thực duy nhất. Mệnh đề nào sau đây đúng?
A. B. C. D.

Hiện tại Đề thi thử đại học môn toán 2020 GV Đặng Việt Hùng Số 9 chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >